Kent-Helge Holst. Ingvill Hafver

Kent-Helge Holst. Ingvill Hafver

Consto samler byggevirksomheten i ett selskap

Consto fusjonerer sine syv heleide norske datterselskaper innen bygg inn i Consto AS.