Stryn Turn og idrettslag bygger nå Arena Stryn til cirka 37 millioner kroner. Illustrasjonen er hentet fra Arena Stryn sin Facebookside.

EBA reagerer på anskaffelsesprosessen for ny idrettshall i Stryn – idrettslag mener Kulturdepartementet ga innspill om entreprenør

Stryn kommune har stilt en kommunal garanti for utbyggingen av den nye idrettshallen Arena Stryn i Skei i Sogn og Fjordane. I et brev til Stryn kommune, reagerer EBA Vestenfjelske på at kommunen ikke har truffet tiltak for at prosjektet ble utlyst som en offentlig anskaffelse.

Det er advokat Eirik Rise fra Sands advokatfirma som har sendt brevet til Stryn kommune på vegne av EBA Vestenfjelske. I brevet stilles det spørsmål ved hvorfor Stryn kommune ikke har tatt hensyn og stilt krav til at anskaffelsesregelverket ble fulgt når kommunen stiller en kommunal garanti for Arena Stryn.

«Dersom garantien blir utløst innebærer det at Arena Stryn er finansiert av kommunen. Bruk av offentlige midler som vederlag til en entreprenør for oppføring av et bygg/anlegg innebærer normalt sett at valget av entreprenør er underlagt anskaffelsesregelverket. Den manglende/mangelfulle konkurransen for oppføring av Arena Stryn øker derfor risikoen for at befolkningen i Stryn får en dyrere og/eller dårligere arena enn det som var oppnåelig. På samme måte innebærer «konkurransen» at en entreprenør som ikke nødvendigvis hadde den beste løsningen eller de beste prisene har blitt premiert i markedet», skriver advokaten i brevet.

Ble gjort oppmerksom på entreprenøren i Kulturdepartementet

Det er Stryn Turn og idrettslag som er byggherre for prosjektet. Den totale utbyggingskostnaden er på cirka 37 millioner kroner og hele bygget blir på cirka 1.500 kvadratmeter. Idrettslaget har undersøkt muligheten for å gjennomføre prosjektet i en totalentreprise gjennom en prosess med to lokale entreprenører, men det var ikke mulig med økonomien i prosjektet.

Avisa Fjordingen skriver at den lokale entreprenøren Melkvoll Maskin har utført grunnarbeidet i prosjektet etter at seks lokale bedrifter ble kontaktet. Det er Hugaas Entreprenør med base i Støren i Trøndelag som skal bygge selve idrettshallen.

– Det var Kulturdepartementet som gjorde oss oppmerksomme på denne entreprenøren som leverer «skreddersøm» på slike haller, med god kvalitet til lav pris. Vi prøvde lenge å få til lokal løsning, men det var til en helt annen pris, noe idrettslaget ikke hadde råd til, sier prosjekt leder Kjell Opheim til avisa Fjordingen.

Denne fremstillingen er imidlertid ukjent for Kulturdepartementet, som opplyser til Byggeindustrien at departementet på generelt grunnlag ikke anbefaler særskilte entreprenører til utbyggere.

– Arena Stryn har hatt søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til behandling i departementet. Saksbehandleren som har hatt saken hos oss har ikke snakket med noen om valg av entreprenør til dette prosjektet, skriver Simon Stjern i kommunikasjonsenheten i Kulturdepartementet i en e-post til Byggeindustrien.

– Vi var inne hos Kulturdepartementet, og det var utrolig hvor kreative de var med både opplysninger om hva vi kunne få av tippemidler, og de kom med innspill på Hugaas Entreprenør som kan levere skreddersøm. De sa ikke at vi skulle velge entreprenøren, men vi gikk i dialog med entreprenøren etter innspillet og fikk en pris vi ikke var i nærheten av å oppnå lokalt, sier prosjektleder Kjell Opheim til Byggeindustrien.

Han poengterer at idrettslaget har ønsket å bruke lokale aktører så langt økonomien i prosjektet har tillatt det.

– Grunnentreprisen ble utført av en lokal entreprenør, og Hugaas Entreprenør har også gitt betongarbeidene for fundamenteringen til et lokalt firma. Vi prøver så godt vi kan, sier han.

– Du mener dere har hatt en aktiv prosess mot flere aktører?

– Ja, det har vi, og det gjør vi alltid. Vi forlanger totalentrepriser der vi stiller klare kriterier til hva vi ønsker å få levert. Men vi ønsker å ha total økonomisk kontroll, det klarer vi ikke med et ordinært anbud. Da må man ha en administrasjon til å håndtere det, det har vi ikke økonomi til. Vi er et idrettslag som går på dugnad, vi kan ikke drive på den måten og gå ut med anbud på Doffin når kommunen ikke er byggherre, sier han.

– Dere ville ikke valgt en annen prosess i dag?

Nei, vi kunne ikke valgt en annen løsning, sier Opheim til Byggeindustrien.

EBA kritisk til anskaffelsesprosessen

Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske er imidlertid ikke imponert over prosessen i valget av entreprenør.

– I denne saken har Arena Stryn gitt jobben uten konkurranse til en entreprenør som ikke er organisert, som har få egne fagarbeidere, og etter det vi vet ikke har lærlinger. Utover grunnarbeidet, som er gitt til en annen entreprenør, blir Arena Stryn bygd med prefabrikerte stålelement fra Øst-Europa. Slik blir det lite lokal og regional verdiskaping av. Vi stiller spørsmål om hvordan man uten konkurranse har kommet frem til at dette er den beste løsningen for prosjektet, skriver han.

Direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske. Foto: Ole Harald Dale

I en kommentar til Byggeindustrien tilbakeviser daglig leder Frank Robert Hanshus i Hugaas Entreprenør påstandene fra Moxnes.

– Vi har 86 ansatte som består av både fagarbeidere og lærlinger. Stål produseres på en norskeid fabrikk i Litauen som har levert til Norge igjennom mange år, skriver han.

proff.no fremkommer det at Hugaas Entreprenør ikke har rapportert regnskapstallene for 2018.

– Vi har avtalt ferdigstilling med revisor av både 2018 og 2019 samlet da en stor portefølje går over årsskiftet. Vi forventer å sende inn begge regnskap i februar 2020, melder Hanshus til Byggeindustrien.

Moxnes i EBA Vestenfjelske mener kommunen er underlagt et strengt regelverk som skal sikre at EBAs medlemsbedrifter får konkurrere om oppdrag som blir finansiert med offentlige midler, og at disse konkurransene er rettferdige.

– Vi ønsker å få klarlagt om de rettighetene medlemmene våre har gjennom anskaffelsesreglene er satt til side i prosessen, skriver han.

EBA har tidligere vært i kontakt med kommunen og gitt et klart råd om at en kommunal garanti gjør det sannsynlig at prosjektet må håndterer i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser.

– Kontrakten med Arena Stryn er inngått, og vi kjører ikke en klageprosess. Byggingen vil derfor gå sin gang. Idrettslaget gjennomfører ikke mange anskaffelser, og selv om også de burde ha opptrådt annerledes har vi bevisst rettet brevet til kommunen, skriver Moxnes.

Han synes likevel det er bra om det blir debatt om idrettslaget har tatt en beslutning som tjener lokalsamfunnet.

– Uavhengig av om kommunen har brutt regelverket, så ønsker vi å oppfordre til at slike prosesser blir gjennomført på en bedre måte i framtiden, skriver Moxnes.

Kommunen mener å ha sitt på det tørre

Rådmann Rune Hovde i Stryn kommune fremholder i avisa Fjordingen at kommunen ikke er byggherre eller har en annen aktiv rolle i Arena Stryn-prosjektet. Han understreker også at den kommunale garantien er godkjent av Fylkesmannen.

– Vi har gitt en kommunal garanti på byggelånet og er ute så fort alt av tilskudd er kommet inn og byggelånet innfridd, sier rådmannen til avisa Fjordingen.

Han mener kommunen har sitt på det tørre og sier at Stryn Turn og idrettslag ble gjort oppmerksomme på kravet om kravet til offentlige anskaffelser.

– Når over 50 prosent av et prosjekt blir finansiert av offentlige midler, og det overstiger 9,25 millioner kroner, så kan de som utfører komme under lov om offentlige anskaffelser. Da må vi gi melding om det. Det gjorde vi til idrettslaget og arbeidsledelsen, og viste til loven og at de kunne komme inn under dette, sier Hovde til avisa.