Det ble en tradisjonell markering med "dram på røysa" da E16 prosjektet kunne feire gjennomslag i Filefjelltunnelen. Foto: Statens vegvesen.Grunneier Sigrid Nystuen var med og fyrte av siste salve. Her står hun sammen med Sverre Kjos-Wenjum i Statens vegvesen, Trond Simensrud og Reidar Løvhaugen fra Hæhre Entreprenør. Foto: Statens vegvesen.Hæhre «overrakte» 8730 meter asfaltert veg (uten slitelag) til Statens vegvesen. Harald Stadheim og Arne B. Strand fra vegvesenet tok imot skjorte med påskrift fra prosjektleder Trond Simensrud i Hæhre(t.h). Foto: Statens vegvesen.Hæhre bygger 14 kilometer ny vei i dagen mellom Varpe Bru og Smedalsosen. 65 prosent er nå ferdig. Foto: Statens vegvesen.

Hæhre feiret to milepæler på Filefjell

Denne uken kunne Hæhre Entreprenør og Statens vegvesen feire både tunnelgjennomslag og ferdigstilling av 8,7 kilometer ny E16 på Filefjell.

Hæhre Entreprenør er som kjent hovedentreprenør for E16 strekningen mellom Varpe Bru og Smedalsosen, som omfatter byggingen av 14 kilometer vei i dagen og drivingen av den nesten seks kilometer lange Filefjelltunnelen.

Denne uken fikk grunneier Sigrid Nystuen gleden av å fyre av den siste salva i tunnelen. Samtidig kunne prosjektet feire at trafikantene nå kan kjøre på 8,7 kilometer ny E16 i dagen.

– Dette var en dag da det vanket heder og ære til både tunnelgjengen, som har holdt en god og jevn inndrift helt siden første salve gikk 6. august i fjor, og til dagsonegjengen som nå er ferdig med cirka 65 prosent av vei i dagen, sier prosjektleder Trond Simensrud i Hæhre Entreprenør til Byggeindustrien.

Ifølge prosjektlederen satte de på starten av året opp en fremdriftsplan for tunneldrivingen med gjennomslag 27.oktober, og slik ble det.

– Det er lettere å planlegge enn å gjennomføre, men denne gangen synes jeg vi traff godt, ler Simensrud.

Også dagsonearbeidene har gått unna. Simensrud trekker frem at de sammen med byggherre fikk på plass en løsning der veien ble stengt i tre uker i juni. Han mener dette var et meget vellykket grep.

– Vi jobbet døgnet rundt i tre uker og i denne perioden fikk vi tatt oss av de mest krevende områdene med masseutskifting og oppbygging av ny vei. Dette viste seg å være en stor suksess i forhold til både fremdrift, utførelse og ikke minst sikkerhet og ulemper for både trafikanter og oss, forteller Simensrud.

De siste kilometerne av vei i dagen skal etter planene stå ferdig i løpet av 2016 og tunnelåpningen vil mest sannsynlig skje høsten 2017.