HAB Construction er tildelt kontrakten for bygging av gangbro fra Brakerøya stasjon til prosjekt Nytt Sykehus i Drammen.
HAB Construction er tildelt kontrakten for bygging av gangbro fra Brakerøya stasjon til prosjekt Nytt Sykehus i Drammen.

HAB bygger gangbru fra Brakerøya stasjon til nye Drammen sykehus

HAB Construction har blitt tildelt kontrakten for byggingen av ei gangbru i stål som vil koble Brakerøya stasjon til nye Drammen sykehus. Helse Sør-Øst RHF er byggherre.

Gangbrua som skal bygges, vil være en fagverkskonstruksjon i stål med en lengde på rundt 79 meter. Som en integrert del av entreprisen vil fundamentet for brua, sammen med trapp og heis, etableres på den nordlige siden av jernbanen ved Brakerøya stasjon, skriver HAB Construction i en pressemelding.

– Vi ser frem til å samarbeide tett med alle involverte parter for å realisere dette viktige prosjektet, og skape en forbindelse som vil gi betydelige fordeler for både innbyggere i Drammen og de som benytter seg av sykehustjenestene, sier administrerende direktør i HAB Construction, Christian Tanum, i meldingen.

Dersom fremdriften går i henhold til planen, skal prosjektet være ferdigstilt oktober 2024.

Gangbrua vil da være kledd med glass i fasadene og taket, og entreprisen inkluderer alle arbeider som trengs for å ferdigstille brua slik at den kan tas i bruk. Dette innebærer blant annet installasjon av skilter, lys, varmekabler og montering av billettautomater.

Den 79 meter lange fagverksbrua vil ha en spennvidde på 64 meter, være omtrent fem meter bred og 3,1 meter høy, og vil kreve mellom 350 og 400 tonn stål. Videre vil det bli brukt omtrent 1.850 kvadratmeter glass i konstruksjonen, som inkluderer bru, heiser, rekkverk og trapper. Prosjektet vil også omfatte installasjon av tre heiser og tre trapper, heter det i pressemeldingen fra HAB Construction.