Foto: Jernbaneverket

Godt i gang på Lodalen hensetting

Jernbaneverket er i gang med å oppgradere sporene til gamle Kværner Brug i Lodalen. Sporene skal benyttes til parkering av fire av NSBs togsett.

Entreprenør Team Bane startet anleggsarbeidet på Lodalen i september. Fra da av har de blant annet fjernet vegetasjon, bygd anleggsvei, fjernet gamle spor og sviller, og satt ned fundamenter til nytt kontaktledningsanlegg. Denne uken startet arbeidet med å stabilisere grunnen under sporene, melder Jernbaneverket i en pressemelding.

- Kværnersporene ligger i en skråning og ved siden av spor som brukes til godstransport. For å sikre grunnen mot utglidning skal vi spunte 90 meter langs skinnegangen, forteller prosjektleder Torgeir Sønstabø.

Arbeidet, som er svært støyende, skal gjøres på dagtid mellom kl. 08 og kl. 17. Jernbaneverket har fått dispensasjon fra støyforskriften i Oslo kommune for å utføre arbeidene og berørte naboer er varslet. – Vi beklager de ulemper arbeidene medfører for naboer, men håper på forståelse for at disse arbeidene må gjøres, sier prosjektlederen.

NSB har kjøpt flere nye togsett. De første togene ble satt i trafikk før jul i 2012 og i løpet av 2014 og 2015 skal flere tog tas i bruk. De nye togene gir et behov for flere hensettingsspor. Jernbaneverket skal derfor oppgradere sporene til gamle Kværner brug. Disse skal NSB bruke til å parkere fire togsett.

Arbeidene på Lodalen skal være ferdige i løpet av sommeren 2015. Godkjent styringsramme for prosjektet er 94 millioner kroner.