Kommunalminister Nikolai Astrup (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Godkjenner planer for tettstedsutvikling på Fagerstrand

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente tirsdag kommuneplanens arealdel for Nesodden kommune. Dette innebærer at kommunen kan gå videre med sine planer om å utvikle Fagerstrand sjøside og sentrum.

- Kommunen har gjort et grundig arbeid med planen. Det er lagt opp til en trinnvis og helhetlig plan for utbygging for å sikre at utviklingen av Fagerstrand skjer fra sentrum og ut, og med en bedre kobling mellom sjøsiden og resten av tettstedet, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding.

Departementet har lagt vekt på at kommunen har tilbakeført store utbyggingsarealer i utkanten av Fagerstrand til landbruks- natur og friluftsområder, og i stedet satser på at utvikling og utbygging skal skje innenfor tettstedet.

- Et viktig moment i denne saken er også at det allerede foreligger planer om utbygging på Fagerstrand som i stor grad samsvarer med den veksten som kommunen har lagt opp til, skriver departementet.

Nesodden kommune vedtok i kommuneplanens arealdel at 35 prosent befolkningsveksten i kommunen kan skje i Fagerstrand. Fylkesmannen fremmet innsigelse til kommuneplanen, da en så stor vekst ikke er i samsvar med føringene i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. I den regionale planen er Tangen utpekt som prioritert vekstområde, hvor 80 prosent av veksten er ment å komme.

- Den regionale planen er et viktig styringsverktøy, og prinsippene i planen skal så langt det er mulig legges til grunn i kommunenes langsiktige arealplaner. Departementet mener likevel at det er særlige forhold i Nesodden kommune som gjør at kommunens vedtak kan aksepteres, skriver departementet i meldingen.