Olav Line, administrerende direktør i Norwegian Property. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Gode tall for Norwegian Property

Kontoreiendomsselskapet Norwegian Property kan rapportere om god vekst i første kvartal av 2014.

Det skriver selskapet i en pressemelding fredag.

Mye av veksten forklares med at flere arealer ble ferdigstilt og tatt i bruk av nye leietakere i løpet av kvartalet.

Samlede leieinntekter var 181,1 millioner kroner, hvilket utgjør en økning på over 11 millioner, fra 169,5 millioner kroner i fjerde kvartal 2013. Driftsresultat før verdiendringer ble 134,5 millioner kroner. Etter realiserte finansposter kom positivt resultat før skatt og verdiendringer på 42,0 millioner kroner, skriver Norwegian Property.

Negativ verdiendring for investeringseiendom utgjorde 70,3 millioner kroner, og negativ verdiendring for finansielle derivater utgjorde, ifølge meldingen fra Norwegian Property, 50,7 millioner kroner. Etter en positiv skattekostnad på 3,9 millioner, ble resultatet i perioden negativt med 75,1 millioner. Dette medførte et negativt ordinært resultat per aksje (EPS) i første kvartal på 0,14 kroner.

Bokført verdi av egenkapitalen var, ifølge meldingen, på 9,09 kroner per aksje 31. mars 2014, ned fra 9,22 kroner per aksje ved utgangen av fjerde kvartal 2013.

– Etter en krevende periode gjennom 2013 med oppstart av mange samtidige prosjekter, er det tilfredsstillende å se resultatene i form av ferdigstilte delprosjekter og økende leieinntekter. Årstakten fortsetter å øke og utgjør nå 752,3 millioner kroner, en økning med 19,5 millioner fra inngangen til 2014. Årstakten vil øke videre gjennom 2014 i takt med videre ferdigstillelser, og i 2015 vil vi begynne å se den fulle resultateffekten av de rehabiliterte prosjektene, uttaler administrerende direktør i Norwegian Property, Olav Line.