Glava: Støy og dårlig akustikk hindrer læring

Fredag 16. oktober inviteres prosjekterer, arkitekter og skoleledere til foredrag om viktigheten av å skape læringsrom med god taletydelighet. Seminaret arrangeres på Bygg Reis Deg på Lillestrøm.

Fortsatt bygges norske skoler uten tilfredsstillende hensyn til lyd i læringsrom. Budskapet er at tidlig planlegging er avgjørende for å oppnå et tilfredsstillende læringsmiljø.
– Ivaretagelse av akustiske premisser og løsninger i tidlig fase kan være helt avgjørende for om gode undervisningsforhold oppnås i et ferdig prosjekt, sier seniorrådgiver for akustikk i Brekke og Strand Akustikk AS, Tore Moen. Han påpeker at krav og anbefalinger skal sikre et tilfredsstillende læringsmiljø.

– Gode akustiske forhold i rom for undervisning er svært viktig for å oppnå gode undervisningsforhold. Krav og anbefalinger for støy, lydisolasjon og romakustikk må ivaretas, og lydforhold må være i samsvar med krav om universell utforming slik at det oppnås muligheter for likestilt deltagelse, sier Moen. Han understreker at tidlig planlegging av akustiske løsninger er særlig viktig i bygg med strenge miljøkrav.

På Bygg Reis Deg fredag 16. oktober inviterer GLAVA til seminar om design og akustikk i skolen, med vekt på betydningen av god lyd. Foredragsholder er markedsutvikler i Saint Gobain Ecophon AS, Carsten Svensson.

– For prosjektører, arkitekter og skoleledere er dette et viktig tema: Hvorfor blir ikke god taletydelighet prioritert når skoler rustes opp for flere millioner kroner? Ofte er svaret pris. Samtidig mangler det kompetanse om betydningen av god akustikk, sier Halvor Berg, prosjekteringsrådgiver for himlinger i GLAVA.

Foredraget passer for arkitekter entreprenører, utbyggere, lærere, rektorer, elevrepresentanter, akustikere, skolepolitikere, fagforeninger, og alle som jobber med utvikling av gode læringsmiljøer.