Styreleder Tom Ivar Myhre i Diversitas ønsker GK og Caroline Kindle, leder for talent, kultur og mangfold velkommen i mangfoldsnettverket.
Styreleder Tom Ivar Myhre i Diversitas ønsker GK og Caroline Kindle, leder for talent, kultur og mangfold velkommen i mangfoldsnettverket.

GK ny partner i mangfoldsnettverket Diversitas

GK blir en del av Diversitas – Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsnæringen.

Nettverket har som mål å jevne ut kjønnsbalansen og øke mangfoldet på tvers i næringen, og GK er den første tekniske entreprenør som blir partner i Diversitas, ifølge en pressemelding.

— I Diversitas-nettverket får vi inspirasjon til vårt eget mangfoldsarbeid. Jeg gleder meg til å lære av hva andre bransjekollegaer har gjort og hva som har hatt effekt, sier Caroline Kindle, HR-leder talent, kultur og mangfold i GK.

Ifølge meldingen har GK satt i gang et arbeid for å definere og konkretisere mangfoldsarbeidet.

— Vi skal finne ut av hvilke tiltak som vil gi effekt og sørge for at våre handlinger teller, også når det gjelder mangfold. For å skape en god arbeidsplass skal vi ha en kultur hvor vi verdsetter inkludering og mangfold, sier Kindle.

Kvinneandelen fortsatt lav
Kvinneandelen av antall sysselsatte i bygg- og anleggsnæringen i Norge er på 10,4 prosent, viser revisjons- og rådgivningsselskapet BDO sin bygg- og anleggsanalyse for 2022.

Det er en økning fra 9,2 prosent i 2020. Installatörsföretagen i Sverige estimerer at det er mellom 3,5-6,5 prosent kvinnelige montører og 17-36 prosent kvinnelige tjenestemenn i vår bransje, avhengig av fagområde. Mens kvinnenettverket i Danmark viser til at det er 0,2 prosent kvinnelige VVS-teknikere.

— Vi ønsker at hele bransjen skal få flere kvinner, og derfor er samarbeid med Diversitas og deres medlemmer viktig for oss, og for resten av bransjen, sier Kindle.

Styreleder i Diversitas Tom Ivar Myhre ser viktigheten av at større aktører i bransjen tar ansvar og blir en del av fellesskapet.

Styreleder Tom Ivar Myhre i Diversitas. Foto: Svanhild Blakstad
Styreleder Tom Ivar Myhre i Diversitas. Foto: Svanhild Blakstad

— Vi setter stor pris på at en ledende teknisk entreprenør som GK velger å bli del av vårt fellesskap. Skal vi lykkes med Diversitas sine mål er vi avhengig av at større aktører fra ulike deler av næringen blir partner. Vi skal få til mangfoldssamarbeid, sier Myhre, som også er direktør for bærekraft i Backe - og legger til:

— Ved å vokse får vi større kapasitet til å gjennomføre mangfoldsprosjekter både for partnerne og næringen generelt. I tillegg blir vi en enda sterkere stemme ovenfor næringen og politikere, avslutter han.