–  I 2023 er det forventet av oss som toppledere at vi kan tilby en moderne arbeidsplass, og ikke en bedrift som har stått stille i mange år. Mangfold er noe som bringer oss i riktig retning, sier konsernsjef Marianne Bergmann Røren i Mesta. Foto: Svanhild Blakstad

–  I 2023 er det forventet av oss som toppledere at vi kan tilby en moderne arbeidsplass, og ikke en bedrift som har stått stille i mange år. Mangfold er noe som bringer oss i riktig retning, sier konsernsjef Marianne Bergmann Røren i Mesta. Foto: Svanhild Blakstad

Mesta-sjefen: – Mangfoldsarbeidet går for tregt

Konsernsjef Marianne Bergmann Røren i Mesta har økt kvinneandelen i ledelsen fra null til femti prosent på få år. Men hun synes arbeidet med økt kjønnsbalanse og mangfold går for tregt i bygg- og anleggsbransjen.