Energimerking. Foto: GK

GK applauderer Undervisningsbyggs miljø- og energistrategi

Sist uke lanserte Undervisningsbygg ny miljø- og energistrategi. GK menerstrategien er viktig og retningsgivende.

- Det er viktig at solide aktører som Undervisningsbygg går foran og viser vei. Når Undervisningsbygg kommer med en tydelig retning for fremtiden setter det oss i stand til å rigge vår organisasjon til å møte en viktig kundes uttalte behov, sier konsernsjef i GK Gruppen Jon Valen-Sendstad i en pressemelding.

Stort potensiale

Strategien forteller at Undervisningsbygg skal bli ledende på energiriktig drift, og at det største potensialet for energibesparelse, ligger nettopp der. GK har jobbet som leverandør til Undervisningsbygg i en årrekke og bidrar i dag med både ventilasjon og byggautomasjon.

- God drift er avgjørende for å få godt inneklima med minimal energibruk, men dette opplever vi som underkommunisert i vår bransje. Vi er svært glade for at Undervisningsbygg tydelig identifiserer drift som største potensiale for energibesparelse uten at det går på bekostning av inneklimaet sier professor Mads Mysen, fagdirektør ventilasjon i GK Inneklima.

- GK kjenner etter hvert flere skoler svært godt, og vi vet at det er mange lave frukter å høste. Alt fra nye roterende varmevekslere på Høyenhall skole til noe så enkelt som direktedrevne energieffektive vifter. Vi ser mange økonomisk lønnsomme tiltak med svært kort tilbakebetalingstid, forklarer prosjektleder Kenneth Mortensen i GK Inneklima, som naturlig vis håper å få flere tiltak realisert.

Strategi for nye løsninger

- Det vi liker spesielt godt med strategien er at den åpner for nye løsninger, fremfor å sette spesifikke teknologiavhengige mål. Teknologinøytrale satsinger er altså helt nødvendig for at vi som leverandør skal få bruke hele vårt mulighetsrom for innovasjon og utvikling. Vi er også imponert over bredden i strategien, og hvordan Undervisjonsbygg har satt mål for viktige detaljer som kuldemedier. I 2016 representerte HFK (Hydro Fluor Karboner) 2,6 prosent av Norges totale klimautslipp, så her er det viktig at byggherrer setter krav, forteller Valen-Sendstad.