<p>Store anleggsmaskiner er i sving for å flytte massene i OPS-prosjektet Ny riksvei 3/25 Ommangsvollen – Grundset. Foto: Jørn Hindklev</p>Foto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn Hindklev

Gigantmaskiner sikrer god fremdrift for Skanska i OPS-prosjektet rv. 3/25 i Hedmark

– Vi er har avdekket og rensket jord og bygd gode anleggsveger på 21 kilometer av totalt 26 kilometer, sier Ketil Sand, Skanskas prosjektdirektør for byggingen av det store OPS-prosjektet Ny riksvei 3/25 Ommangsvollen – Grundset.

I begynnelsen av juni markerte daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) anleggsstart for det store OPS-prosjektet Ny riksvei 3/25 Ommangsvollen – Grundset i Løten og Elverum i Hedmark. Siden den gang har det skjedd mye på flatlandet mellom Løten og Elverum.

– Prosjektet er nå oppe i en bemanning per skift på 170-180 personer, sier prosjektleder Andreas Skrudnes i Vassbakk & Stol.

Selskapet er et heleid datterselskap av Skanska Norge og bidrar mannsterke i OPS-prosjektet i Hedmark.

Prosjektdirektør Ketil Sand i Skanska og prosjektleder Andreas Skrudnes i Vassbakk & Stol. Foto: Jørn Hindklev

Effektiv masseflytting

Han opplyser at cirka 100 maskiner nå er i fullt arbeid. Flere av dem er kraftige anleggsmaskiner som får utført mye arbeid raskt og effektivt.

Den største gravemaskinen i sving på anlegget er på 90-tonn og flere dumpere av typen Volvo A60 H bidrar til rask og effektiv masseflytting.

– Det er enorme mengder masser som skal flyttes og ett av fokusområdene våre er å gjøre dette rasjonelt. Det må gjennomføres i riktig rekkefølge og over kortest mulig avstander, sier prosjektdirektør Sand.

Han sier at Skanska har investert mye penger i en moderne maskinpark i prosjektet.

– Jeg har aldri sett så mange nye maskiner på et anlegg før. Også TT Anlegg og Gjermundshaug Anlegg, som vi har leid inn maskiner fra, har investert tungt i nye maskiner. Det er en fantastisk bra maskinpark på anlegget, det betyr også mye for klimaregnskapet at vi har en moderne maskinpark med lavest mulige utslipp, sier han.

Grunnforhold som forventet

– Er grunnforholdene i linja slik dere hadde forutsett frem til nå?

– Vi skal gjennom et areal på hele 1,7 millioner kvadratmeter. Det betyr selvsagt at det er variasjoner i grunnforholdene, men i det store bildet er det slik vi har forutsett, sier Sand.

Grunnforholdene mot Elverum er preget at sand, grus og morene. I Løten er grunnforholdene mer preget av jord og stein. I enkelte områder er morenen siltig og vannholdig.

– Morene er grei masse, men silten kan være en utfordring. Til nå har vi vært heldige med en tørr sommer. Vi håper selvsagt på en mest mulig tørr høst og vinter. Vær og vind vil bety mye i den fasen vi er i nå, men risikoen er også redusert ved at vi har bygd så gode anleggsveger sier Sand.

Infiltrasjon

Den nye veien blir bygd uten mye kummer og rør. Unntaket er strekningen som går gjennom grunnvannsmagasinet i Elverum.

– Vi bygger med naturlig fordøying av vannet langs vegen, tilsvarende BetonmastHæhre gjør for E18 Rugtvedt-Dørdal. Vi bygger med infiltrasjon med større kapasitet i grøftene. Det er en gammel oppskrift, men den fungerer bra i områder som har åpne masser som drenerer vannet, sier han.

I veilinja er det bygd opp et sandlager på 100.000 kubikkmeter. Foto: Jørn Hindklev

I OPS-prosjektet benyttes det ensartet drenssand. I hele prosjektet kreves det 130.000 kubikkmeter sand, og det er nå bygd opp et hovedlager på 100.000 kubikkmeter midt i veglinja.

– Dette er en lokal og god ressurs i dette anlegget, sier Sand.

Kvalitetsfyllinger og betongkonstruksjoner

– Hva blir kjerneaktiviteten i prosjektet i løpet av høsten?

– Det blir å legge ut kvalitetsfyllinger frem til frosten og telen treffer oss, sier prosjektleder Skrudnes.

Sand sier at det samtidig blir å viktig å komme godt i gang med betongkonstruksjoner.

– Vi har startet opp med de to første av i alt 30 konstruksjoner. Dette er et prosjekt uten veldig store betongkonstruksjoner. Den lengste brua i veglinja blir en cirka 110 meter lang bru i Løten, forteller Sand.

Det skal også bygges to faunapassasjer i prosjektet.

Møter alunskifer

Prosjektdirektøren sier at det største risikomomentet i prosjektet er et område med påvist alunskifer.

– Vi går snart inn i et parti på cirka tre kilometer hvor vi vet det er alunskifer, men mengden og graden av svovelinnhold i massene er en risiko. Dette er masser som må kjøres til Heggvin avfallsdeponi, opplyser Sand.

Han sier at det i prosjektet i stor grad pågår parallell prosjektering og bygging.

– Vi har en veldig tett og god dialog med Aas-Jakobsen. Det er en tett tidshorisont på mellom prosjektering og bygging, og høyt prioritert av vi holder stand. Prosjektet ligger foran på noen områder, da må vi snu litt om på det som er planlagt, sier han.

Rv3 / Rv25 Løten-Elverum ligger i Hedmark fylke, og veistrekningen vil forbedre forbindelsen mellom Oslo og Trondheim. Prosjektet inkluderer ca. 15 km firefeltsvei, 11 km tofeltsvei, 7 km gangvei og sykkelsti, ny trafikkstasjon på Ånestad og ca. 30 konstruksjoner inklusiv to større viltkrysninger. Veien går stort sett i jomfruelig terreng og berører i mindre grad dagens riksvei 3 og riksvei 25. Byggetiden er anslått til ca. 2,5 år.

Prosjektet gjennomføres etter en OPS-kontrakt (offentlig-privat samarbeid) som innebærer at Skanska tar helhetsansvar for finansiering, prosjektering, bygging samt drift- og vedlikehold av veistrekningen i 20 år fremover.