<p>Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen håndterte den store gravemaskinen med imponerende stødig hånd. Foto: Jørn Hindklev</p>Foto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn Hindklev

Solvik-Olsen dro i gang Norges største anleggskontrakt med en 75-tonner

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) markerte mandag kveld anleggsstarten for OPS-kontrakten rv. 3/25 Løten-Elverum. Første "spadetak" ble tatt med en 75-tonns gravemaskin.

Det var en strålende fornøyd samferdselsminister som fikk ta de første symbolske takene men en 75-tonns gravemaskin fra Skanska og Vassbak & Stol.

– Dette var gøy. Det er vanvittig svært, og når man vet at med disse takene har fylt en lastebil, så forstår man hvor viktig logistikken er og hvorfor de mener de skal klare å bygge denne veien på kun to år, sier han.

– På tide med et OPS-prosjekt

Det er nå lengde siden forrige gang det ble gjennomført et OPS-prosjekt i Norge. Solvik-Olsen mener det nå er på tide med et OPS-prosjekt igjen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Erfaringene man hadde fra de som ble bygd var gode og det var besparelser i prosjektene. Mange mener dette er en modell valgt på grunn av finansiering, men det aller meste blir betalt når veien står ferdig. OPS i dette prosjektet handler om gjennomføringsmetodikken, arbeidet frem til kontrakt og bygging, sier han.

Skanska har en kontrakt på 5,5 milliarder kroner. Det er 1,5 milliarder lavere enn tidligere anslag og en besparelse på 20 prosent. Prosjektet karakteriseres som det mest kostnadseffektive prosjektet i norsk veibygging.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

– Gjennom lange runder med de tre finalistene har vi forhandlet fram et meget godt prosjekt. Samhandling gjennom et helt år har gitt bedre løsninger, redusert risiko og bedre pris, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Han understreker at prosjektet ikke reduserer standarden for eksempel i form av færre kryss eller vegbredder.

Tror på bedre levetidsperspektiv

Solvik-Olsen sier til Byggeindustrien at nåværende OPS-modell er annerledes enn den som ble benyttet tidligere.

– I tidligere modell var det et større finansieringselement inne, men vi betaler hoveddelen av finansieringen ved overtagelse. Det er finansieringsdel mens entreprenøren bygger, det er i seg selv en motivasjon for rask bygging, men så fort veien overtas av oss, betaler vi for byggingen. Så gjenstår en betaling for vedlikehold og drift. Det er en kostnad som man ville fått uansett hvem som må drifte veien. Vi tror denne modellen gir et bedre levetidsperspektiv fra entreprenøren som bygger, enn man ellers ville hatt, sier han.

Statens vegvesen frelst?

Rv. 3/25 ble av Staten vegvesen selv blinket ut som et av prosjektene som egnet seg godt til gjennomføring i en OPS-modell.

– Dette er et prosjekt med en klar avgrensning med en definert start og slutt. Det er stort, men ikke for stort og egner seg derfor godt. Det gleder meg også ekstra når jeg observerer at Statens vegvesen gikk litt skeptiske inn i arbeidet med kontraktsformen, men kom ut ganske frelst. De har lært mye om prosessen og utfordret seg selv på samhandling med entreprenørene på en annen måte enn tidligere og opplever at det har vært til stor nytte, sier han.

Utfordrer med nye kontraksstrategier

For to uker siden ble det gjennomført en samling med alle samferdelsetatene der kontraktsstrategier ble diskutert.

- Tilbakemeldingen var at Nye Veier inntreden i den gjengen har utfordret mange etablerte sannheter, samtidig som Nye Veier sier at kontraksstrategien de her fungerer for prosjektene de har i sin portefølje, men den vil ikke nødvendigvis fungere på alle prosjekttyper. Vi må være bevisst prosjektenes egenskaper og risikobilde. Vi skal ikke lage en kontraktsmal som passer alle, sier han.

Solvik-Olsen er fornøyd med at Nye Veier nå indikerer at de kan spare 30 milliarder kroner i forhold til det man først trodde og at Norges største anleggskontrakt reduserer kostnadene med 1,5 milliarder kroner.

– Vi ser vi indikasjoner på positive endringer. Det betyr at vi i neste NTP kanskje ikke har den samme kostnadsveksten vi har sett tidligere, sier han.

Rød: – Vi liker denne gjennomføringsmodellen

Markeringen av anleggsstart var også en stor dag for konsernsjef Ståle Rød i Skanska. Entreprenøren går umiddelbart i gang med anleggsarbeidene på prosjektet.

Skanska og konsernsjef Ståle Rød er klare for bygging av rv. 3/25.

– Det er et stort prosjekt vi har jobbet for og ønsket lenge. Det en gjennomføringsmodell vi har erfaring med og liker veldig godt. Vi får brukt selskapets kompetanse og gjennomføringsevne. Sammen har vi jobbet godt over tid for å skape gode løsninger, sier han til Byggeindustrien.

Rød mener OPS er en kontraktsmodell som er motiverende å jobbe med for entreprenøren.

– Denne måten å jobbe på skaper et bedre resultat. Det gir en helt annen arbeidsglede å jobbe med denne type prosjekter. Hele gjengen som er her nå brenner etter å komme i gang. Nå handler det som å gjennomføre det vi har planlagt i over ett år på raskest og best mulig måte, sier han.

– Er OPS en modell som bør være en naturlig del av fremtidens veibygging?

– Jeg mener det bør være en av flere gjennomføringsmodeller som bør være en fremtidens veibygging. Jeg mener vi virkelig får utnyttet Skanska kompetanse i denne type kontrakter, fastslår Rød.

Fakta ny rv.3/rv.25

Ny rv.3/rv.25 mellom Løten og Elverum omfatter 16 km 4-felts veg og 9 km 2-felts veg med midtrekkverk og bygging av ny kontrollstasjon.

Prosjektet skal gjennomføres på om lag to og et halvt år. Det starter i juni og veien skal åpnes 1. november 2020.

Dette er det første OPS-prosjektet i veibyggingen på over 10 år. Skanska står for bygging, finansering og drift/vedlikehold i 20 år.

Den tilbudte prisen på 5,5 mrd. kr er 20 prosent lavere enn tidligere kostnadsoverslag

Kilde: Statens vegvesen