Illustrasjon: Bjerg Arkitektur og IN’BY

Georg Andresen & Sønner bygger Prinsdalsbråten barnehage

Prinsdalsbråten barnehage er den tredje i rekken hvor Bjerg, IN’BY og GAS sammen har designet og prosjektert det vinnende løsningsforslaget, og hvor BREEAM-NOR-sertifisering samt passivhus-/plusshus-krav har vært en del av konkurransekriteriene.

Bar nehagen er planlagt utført i to etasjer og har et areal på cirka 940 kvadratmeter BTA. Det nye barnehagebygget skal bygges som plusshus etter NS3031/NS3701 og BREEAM-NOR-sertifiseres til nivå «Very Good». Den nye barnehagen skal etter planene stå ferdig første kvartal i 2018, og skal ved ferdigstillelsen ha plass til rundt 100 barn.

Totalentreprisens kontraktsverdi er på cirka 35 millioner kroner eks mva.

Georg Andresen & Sønner AS er et entreprenørfirma med geografisk arbeidsområde i Oslo og omegn. Selskapet har 20 ansatte med egen bemanning for utførelse av betong- og tømrerarbeider og omsatte for cirka 165 millioner kroner i 2015.