Geir Behn

Geir Behn ny daglig leder i Abicon Elektro

Geir Behn (52) er ansatt som ny daglig leder i Abicon Elektro i Drammen. 

Han kommer fra stillingen som daglig leder i elkraft-entreprenørselskapet Nettservice Drammen AS (tidligere Lier El-entreprenør AS). Behn har jobbet som leder i flere elkraft-entreprenørselskaper på Østlandet de siste 16 årene.

Behn sitter i styret i Elektrofagenes opplæringskontor i Buskerud (ELFOB), og har gjort det siden 2010.

–Den teknologiske utviklingen i elektrobransjen har vært enorm de senere årene, og denne utviklingen vil uten tvil skyte fart i de neste årene. Dette er noe jeg som daglig leder gleder meg til å være med på, sier Behn.

– Abicon Elektro er langt fremme innenfor smarthusteknologi, og vi har montert flere Powerhouse- prosjekter de siste årene. Powerhouse, eller energieffektive næringsbygg, er en teknologi hvor bygget skal produsere mer energi enn det bruker over tid. Dette gjøres ved hjelp av energieffektive løsninger som «intelligente» styringssystemer på lys, varme og ventilasjon, ekstra god tetthet og isolasjon i vegger og tak, og ikke minst solcelleteknologi, sier Behn i en pressemelding.

– I tillegg til adgangskontrollanlegg og brannvarsling, er ladestasjoner for elbil et område Abicon Elektro har viktig og riktig kompetanse på. Her er det stor etterspørsel fra både privatpersoner, borettslag, sameier og større utbyggere. Laststyring og separat måling er viktige elementer her slik at flest mulig får ladet mest mulig på eksisterende kapasitet. Her kan Abicon Elektro bistå både med rådgivning og montering, sier han.

Abicon Elektro har også kompetanse på høyspentarbeider og innehar i tillegg driftslederansvar på flere private høyspentinstallasjoner.