Gruve 7 på Svalbard er den siste norske kullgruva som fortsatt er i drift. Den skal etter planen legges ned for godt i 2025. Frp ønsker en vurdering av fortsatt gruvedrift på grunn av energisituasjonen i verden etter Russlands invasjon av Ukraina. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Gruve 7 på Svalbard er den siste norske kullgruva som fortsatt er i drift. Den skal etter planen legges ned for godt i 2025. Frp ønsker en vurdering av fortsatt gruvedrift på grunn av energisituasjonen i verden etter Russlands invasjon av Ukraina. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Frp vil ha ny kullgruvedrift på Svalbard

Frp mener Norge bør vurdere å åpne en ny kullgruve på Svalbard med tanke på situasjonen som er oppstått etter Russlands invasjon av Ukraina.

– Å åpne ei ny kullgruve på Svalbard bør i hvert fall vurderes. Det vil være viktig for norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse, sier Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen til NRK.

Nilsen er partiets energipolitiske talsperson og mener den geopolitiske situasjonen gjør det aktuelt å vurdere fortsatt kullgruvedrift.

– Krigen i Ukraina har ført til at stålproduksjonen har underskudd på kull. I tillegg har jo prisen på kull gått til himmels. Derfor bør vi ta en ny runde på dette, mener han.

Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) i Longyearbyen har forståelse for synspunktet til Frp. Han har tatt opp muligheten om forlenget kullgruvedrift med Næringsdepartementet.

Etter planen blir Norges siste kullgruve lagt ned i 2025., og gruveselskapet Store Norske er ikke positive til ideen om forlengelse. Direktør Jan Morten Ertsaas sier det ikke er økonomisk lønnsomt og peker også på at markedet er for usikkert.

Rasmus Hansson i MDG reagerer kraftig på Frps forslag om kulldrift på Svalbard.

– Å foreslå nye kullgruver som løsning for Svalbard er imponerende virkelighetsfjernt. Svalbard er den delen av Norge som rammes aller hardest av global oppvarming, sier han til NTB.