Fremtiden i trygge hender

Norge og byggenæringen har mange store utfordringer som ligger og venter i tiden fremover. Men når vi ser kompetansen, kapasiteten og engasjementet som ligger i de unge som er på vei opp og frem, er vi rimelig trygge på at fremtiden ligger i de tryggeste hender.

Det siste året viser med all tydelighet at det ikke er godt å vite hva som ligger foran oss, men det er liten tvil om at samfunnet skal løse mange oppgaver i tiårene fremover. Som landets største fastlandsnæring berører dette også i stor grad byggenæringen med sine mange hundre tusen ansatte. Dette omfatter blant annet forhold innen klimaarbeid, å bygge opp et sunt og seriøst arbeidsliv, rekruttering, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og så videre.

Flere av disse elementene ble diskutert på RIFs høstkonferanse, som ble gjennomført som et webinar torsdag. Her så flere ledere i krystallkula og pekte på hva som kan og vil bli viktig i årene fremover. De kom naturlig nok innom flere av momentene som er nevnt over, og det er liten tvil om at det er til dels store utfordringer som skal og må løses, men det finnes opplagt håp om en god fremtid.

Et av de viktigste områdene for å sikre en god fremtidig byggenæring ligger i å rekruttere dyktige medarbeidere, både håndverkere, ingeniører og ledere. Man kan ofte få inntrykk av at nettopp rekruttering er en av de største akilleshælene til den norske byggenæringen. Det er også i stor grad riktig. Men det er selvsagt fordi vi trenger mer arbeidskraft og kompetanse, ikke det at den kompetansen som allerede finnes i næringen er for dårlig. Det finnes utrolig mange dyktige og engasjerte fagfolk innen alle de ulike delene av hele næringen. Dessuten er gründerviljen stor, og evnen til å stadig utvikle seg og finne frem til nye løsninger og konsepter som bringer næringen videre fremover er imponerende.

Dette er noe som på mange måter kjennetegner den norske byggenæringen og som vi må sørge for å ta vare på og bygge opp og støtte videre. Nettopp denne drivkraften vil være avgjørende for å sikre en konkurransedyktig norsk byggenæring i tiden fremover. Dette vil også bli helt avgjørende for å sikre at den norske byggenæringen skal sitte i ledersetet innen temaer som klima og digitalisering – og det å sikre en sunn og bærekraftig byggenæring. Her må næringen sitte i ledelsen, og ikke bli tvunget frem av andre på utsiden.

Nettopp derfor er det også så inspirerende å se den nye generasjonen som er på vei opp i næringen. Få ting illustrerer dette like godt som kåringen av årets unge rådgiver i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). De hadde i år rekordmange gode kandidater meldt inn fra medlemsbedriftene, og i finalen kunne alle vunnet frem. De kan vise til en meget god faglig kapasitet, men minst like imponerende er det engasjementet de legger ned i sitt arbeid. Om dette er hva vi kan forvente av fremtidens medarbeidere og ledere i byggenæringen er vi rimelig sikre på at næringen vil levere på det den skal og at vi er i trygge hender.