Fremtiden for Oslo S som kollektivknutepunkt

Oslo S er landets definitive kollektivknutepunkt med mange millioner reisende hvert eneste år. Bussterminalen som nærmest ligger vegg i vegg med sentralbanestasjonen har samtidig en meget viktig rolle for de mange tusen som hver eneste dag benytter busstilbudet inn og ut av byen. Hvordan kan man bedre tilbudet for de kollektivreisende i dette området?

Både Oslo S og Bussterminalen trenger en fornying for å møte morgendagens kollektivbehov – og ikke minst for å gi området er løft byen fortjener.

Oslo S har gjennom mange år trinnvis blitt modernisert og forbedret – men det trengs likevel et ytterligere løft om den skal gi tilbudet de reisende trenger og fortjener for fremtiden – og vil selvsagt kunne gi et løft for både Bane NOR og togoperatørene som benytter seg av stasjonen. Bussterminalen har et enda større behov for en fornying både med tanke på en effektiv drift men ikke minst i forholdet til området rundt terminalen. Bussterminalen er for mange kjent som et av Norges styggeste bygg. De danner en vegg i et sentralt område av byen – og fungerer ikke optimalt.

I fjor høst lanserte Oslo kommune og Ruter et forslag om å legge en ny bussterminal som et lokk over sporområdene på Oslo S. Det ble lagt frem flotte illustrasjoner som viste hvordan en slik løsning kunne se ut og fungere. Ved at man legger bussterminalen som et lokk over Oslo S skaper man et kollektivknutepunkt som virkelig vil kunne fungere effektivt om sømløst. De reisende får kortere avstander, men kan samle mange tunge og viktige tekniske infrastrukturløsninger under samme tak – noe som ikke minst vil kunne være viktig med tanke på at vi trenger stadig mer komplekse tekniske systemer – og at disse virker optimalt Man vil sikre en effektiv drift og korte avstander for de reisende.

Samtidig vil man med et slikt grep åpne opp for helt nye muligheter på området hvor bussterminalen i dag er lokalisert. Man vil kunne åpne byen og Akerselva ned til sporområdet og gi noen kvaliteter som vil løfte statusen til denne delen av byen – og rett og slett bli et byutviklingsprosjekt

Men det er definitivt store ulemper ved å gjennomføre et slikt grep også. Bane NOR sendte før helgen inn sitt høringssvar, der de i klare ordelag gikk mot et lokk over Oslo S. De peker på at  togtrafikken vil bli sterkt lidende i byggeperioden, som vil løpe over mange år. I korte trekk peker Bane NOR på at det vil føre til svært store ulemper for opptil 50.000 daglige togpassasjerer i byggeperioden. Når dette da skal pågå i 3-6 år, er det liten tvil om at konsekvensene blir enorme for de mange som benytter tog til og fra jobb hver eneste dag.

Selv om et lokk over Oslo S i utgangspunktet virker som en meget god idé, må man selvsagt også seriøst vurdere ulempene. Man vil få en god løsning til slutt, men er sluttresultatet verdt ulempene underveis? Det kommer nok an på hvem man spør. For de som benytter seg av tog hver dag til og fra jobb, uten andre reelle alternativ, er nok svaret gitt. De er ikke interessert i at hverdagen blir langt vanskeligere å få til å gå i hop gjennom flere år. Dette vil selvsagt også i stor grad påvirke togoperatørene i tillegg til Bane NOR. De samfunnsmessige konsekvensene vil definitivt bli store – så det er ikke gitt at en slik løsning faktisk er det beste alternativet.

Man må da selvsagt se på hvilke andre muligheter som finnes. Er det mulig å bygge ut Oslo S med en integrert bussterminal uten enorme konsekvenser i byggeperioden? Kan bussterminalen videreutvikles der den er i dag, eller bør den bygges et helt annet sted. Dette er noen valg både Oslo kommune og staten i tiden fremover må se nærmere på. Man må helt klart finne frem til en løsning som kan skape et kollektivknutepunkt vi trenger for fremtiden. Kollektivrutene inn og ut av hovedstaden vil bli stadig viktigere – og skal man få enda flere til å benytte seg av buss og tog må tilbudet bedres – og ikke minst innebærer dette også infrastrukturen.