Strømmen bru i Sør-Varanger. Skjermdump: Google Earth

Forvirring om bru-millioner i Nord-Norge avklart av samferdselsministeren

Forrige uke hersket det forvirring om det var Strømmen bru i Sør-Varanger i Troms og Finnmark eller Strømmen bru i Sørfold i Nordland som hadde fått 42 millioner kroner til prosjektering. Nå har samferdselsminister Knut Arild Hareide avklart bevilgningen.

Det kommer frem i en oppdatering på Notert fra Finnmark på ifinnmark.no.

– Jeg forstår at det har vært litt forvirring i denne saken, men jeg er innforstått med at det er Kirkenes som skal prioriteres, som følge av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Frp, sier Hareide.

Etter regjeringens budsjettforhandlinger med Frp ble det tirsdag forrige uke klart at Strømmen bru skulle få 42 millioner kroner til prosjektering. I Kirkenes gledet man seg over at man endelig skulle komme i gang med nye Strømmen bru på E6 i Sør-Varanger kommune, men seksjonssjef Knut Åsmund Hågensen ved Drift og vedlikehold i Statens vegvesen region nord, la en demper på feiringen.

– Her frykter Statens vegvesen at det har oppstått en misforståelse og en navneforveksling. Vi har en annen Strømmen bru ved E6 i Sørfold kommune i Nordland. Det er denne Strømmen bru vi har meldt inn som klar for oppstart neste år, sa Hågensen til avisen Kirkenes By.

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) reagerte kraftig på uttalelsen fra Vegvesenet i en uttalelse til Sør-Varanger Avis.

– Vegvesenet skaper forvirring. Statens vegvesen har ikke sittet i forhandlinger med regjeringspartiene og det er ikke deres oppgave å forsøke å forklare hva Stortinget skal vedta. De skal forholde seg til de vedtak Stortinget fatter. Det er det vi som har. Vegvesenet skal ikke fortelle oss om hva vi har forhandlet og vedtatt. Det er uaktuelt. Det er vår Strømmen bru som er vedtatt mellom oss og regjeringspartiene, sier Strifeldt til avisen.

I en epost til Byggeindustrien skriver Vegvesenet at «Statens vegvesen har i denne saken opplyst tidligere at vi har meldt inn vedlikeholdsbehov for E6 Strømmen bru i Nordland, men vi følger opp de vedtak som Stortinget vedtar».

Strifeldt understreker også i en epost til Byggeindustrien at samferdselsministeren nå har avklart at det er Strømmen bru i Sør-Varanger som skal prioriteres.