Kompetansepolitisk direktør Kjetil Tvedt i Byggenæringens Landsforening. Foto: BNL

Kompetansepolitisk direktør Kjetil Tvedt i Byggenæringens Landsforening. Foto: BNL

Fortsatt ledige plasser på bygg ved flere fagskoler

Byggenæringens Landsforening melder at det fremdeles er ledige plasser på de tekniske fagskolene tilbyr toårige  eller treårige utdanninger innen byggfag.

Utdanningene gir en kombinasjon av fag, økonomi og ledelse, og passer godt som videreutdanning for ansatte med fagbrev. Dette er en av de mest etterspurte utdanningen i næringslivet ifølge NHO sitt kompetansebarometer 2022, som viser at utdanningen er etterspurt av hele 53 prosent av NHOs medlemmer, skriver BNL i en pressemeldsing.

– Fagskoleutdanning gir en kombinasjon av teori og praksis som er svært etterspurt. Utdanningen tar to år, noe som kan være en fin tidshorisont for videreutdanning gitt markedsutsiktene i byggebransjen nå. På Samordna opptak finner man oversikten over ledige plasser. For byggfag søker man under kategorien Teknologiske fag. Per nå er det 113 studier som fortsatt har ledige plasser hvorav 69 er organisert som deltidsstudier, sier kompetansepolitisk direktør Kjetil Tvedt i Byggenæringens Landsforening i meldingen.

Fagskolen i Oslo er blant skolene med ledige plasser i heltidsstudiet i bygg. De har også ledige plasser i deltidsstudiet; Den digitale fagarbeider for bygge- og anleggsnæringen. Mens fagskolen på Innlandet har ledige plasser på Anlegg heltid, BIM deltid, Bygg heltid og deltid samt Bygg- og treteknikk heltid.  Fagskolen i Viken har etter pådriv fra næringen etablert studiet; Grunnleggende praktisk lederutdanning i bygg- og anleggsbransjen. Målet med studiet er å gjøre en bedre rustet til å ha et lederansvar i bygg- og/eller anleggsbransjen. De har også ledige plasser innen; Prosjektledelse for bygg- og anleggsbransjen.

I tillegg til å sjekke Samordna opptak for ledige plasser, anbefaler BNL å høre direkte med den enkelte fagskolen, som har det aktuelle studiet man ønsker. Det kan være at de har ledige plasser utover det som er registrert i Samordna opptak, eller at de kan anbefale et annet studie.

– Og husk å sjekke tilbud i hele landet. Mange av fagskoletilbudene er på deltid og organisert som nettbasert- eller samlingsbasert studie. Noe av det gunstige med fagskolen er at de er organisert av for dem som har jobb. Velger man et deltidsstudier, kan man ofte velge fritt fra tilbud i hele landet, avslutter Tvedt.