Et av de tre leilighetsbyggene under oppføring med NorDan Solar solvarmeanlegg. Solfangeren på den sydvendte ytterveggen er til forveksling lik et vanlig vindu, men er ikke synlig fra innsiden.

Første byggefelt med NorDan-solfangere under oppføring på Moi

I Tunheimsveien på Moi i Rogaland bygger Blink Hus og Bjerkreim Trelast Norges første boligfeltet med NorDan Solar solvarmeanlegg. 

Victoria Rasmussen

Feltet består av ni eneboliger og tolv leiligheter fordelt på tre bygg. Samtlige eneboliger og et av leilighetsbyggene får solfangere i fasaden. Disse vil dekke omtrent 50 prosent av energibehovet til varmt tappevann. Prosjektet danner malen for fremtidige prosjekter ved at prosjektering, logistikk og installasjon er strømlinjeformet og identisk for hver boenhet. Installatører på byggeplass forteller om en rask og smidig installasjonsprosess.

Positiv respons fra bransjen

NorDan har vist fram NorDan Solar-løsningen på flere messer det siste året, og responsen har vært god. 

- Stadig flere får øynene opp for fordelene ved å bruke fornybar solenergi til oppvarming og vi ser nå at Solar-installasjoner går videre fra planleggingsstadiet til realisering» sier Victoria Rasmussen, prosjektleder for NorDan Solar hos NorDan.

- Den største utfordringen er kanskje å komme tidlig nok inn i prosjekteringen, slik at løsningen med fasademonterte solfangere blir optimal, noe den har blitt her, sier hun.

- NorDan Solar er i utgangspunktet en standardisert løsning, det gir forutsigbarhet og forenkler monteringen. Likevel er det rom for spesialtilpassede løsninger, spesielt i større prosjekter, heter det i en melding. Pakkene består av solfangere, beredere, styringssystem og rørføring, og egner seg for både nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Tett samarbeid

Konseptet med fasademonterte solfangere levert sammen med vinduskonstruksjonen skal være unikt i markedet. Løsningen er et resultat av tett samarbeid mellom NorDan, Aventa og OSO Hotwater. Ved å montere solfangeren som en del av vinduene slipper man å bruke takflaten, og man står fritt til å kombinere solfangerløsningen med faste eller åpningsbare vinduer. Man slipper også unødvendige hull i taket og løv eller snø som påvirker solfanger effekten negativt.

John Rekstad

- Å kunne installere et solvarmeanlegg ved å sette inn prefabrikkerte vindusmoduler med solfangere gir enkel prosjektering, samtidig som aktørene får noe kjent å jobbe med. Dette er kanskje den viktigste gevinsten ved konseptet, mener John Rekstad i Aventa.