Hunderfossen kraftstasjon i Gudbrandsdalslågen. Foto: Paul Kleiven / Scanpix

Forskere mener det er mer å hente fra vannkraft

Forskere ved NTNU mener energipotensialet i vannkraften her i landet er over tre ganger så høyt som hva regjeringen legger til grunn i vindkraftmeldingen.

I meldingen er konklusjonen at det er nødvendig å fortsette å bygge ut vindkraft på land fordi opprustning og utvidelse av vannkraftanlegg kun vil gi en økning på 3,5 prosent av den totale produksjonen.

Til Klassekampen sier professor Leif Lia ved Institutt for bygg og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), at det anslaget er for lavt. Han mener dagens kapasitet – som er på 137 terawattimer (TWh) – kan utvides med mellom 11 og 15 prosent.

– Tallene som blir presentert for Stortinget, er feil, sier Lia.