Flertall for å endre skatt på vannkraft

Det er flertall på Stortinget for å endre grunnrenteskatten for vannkraft etter at Ap, Sp og Frp kom til enighet.

De tre partiene samlet seg om en omlegging av skatteordningen i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

Interesseorganisasjonen Energi Norge, som representerer vannkraftnæringen, sier endringen innebærer at kraftproduksjonen vil kunne utvides uten at det vil finne sted nye, store miljøinngrep.

– Det er svært gledelig at et politisk flertall nå går inn for å løse den utfordringen vannkraftnæringen har stått overfor i mange år, nemlig at oppgradering av kraftverk ikke har latt seg gjennomføre grunnet svært høy beskatning, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Den nye skatteordningen vil kunne utløse investeringer for over 20 milliarder kroner i eksisterende vannkraftverk, ifølge beregninger som Thema Consulting Group har gjort.

Senterpartiet bemerker at mange vannkraftverk nærmer seg teknisk levealder, og at det er behov for store investeringer de kommende årene. Også Frp har argumentert for at omlegging av skatteordningen innebærer en modernisering.