Frp vil ha mindre vern og mer vannkraft

Fremskrittspartiet foreslår å endre beskatningen av vannkraft. Partiet vil også åpne for å endre status på vassdrag som i dag er vernet for kraftproduksjon.

De to representantforslagene fra Fremskrittspartiet ble innlevert i Stortinget fredag.

– Mange av våre vassdrag ble vernet mot kraftutbygging på 70- tallet. Vi har i dag en helt annen kunnskap og teknologi til å ivareta natur- og miljøhensyn, samtidig som det legges til rette for verdiskapning gjennom kraftproduksjon, sier Frps energipolitiker Terje Halleland til NTB.

Frp vil derfor at Stortinget skal be regjeringen om å «gjennomgå planene for vernede vassdrag med mål om å legge til rette for økt verdiskapning gjennom utbygging av vannkraft.»

Det andre forslaget handler om grunnrenteskatt, som i praksis er skatt kraftbransjen ilegges fordi de får lov til å utnytte en naturressurs.

Frp vil at Stortinget skal be regjeringen «snarest justere grunnrentebeskatningen for vannkraft, slik at flere lønnsomme prosjekter realiseres».