Illustrasjonsfoto

Det bygges fortsatt mye ny kraftproduksjon i Norge

Ved utgangen av første kvartal 2020 var 8,7 TWh ny vindkraft og 2,8 TWh ny vannkraft under bygging. Dette er en liten økning fra forrige kvartal.

- I første kvartal ble det satt i drift 79 GWh ny vann- og vindkraftproduksjon. Dette fordeler seg på fem vannkraftprosjekter med samlet ny produksjon på 34 GWh og ett vindkraftverk med en normalårsproduksjon på 45 GWh. Vindkraftverket var delvis i drift allerede ved utgangen av forrige kvartal, men er nå ferdigstilt, heter det i en pressemelding fra NVE.

Ved utgangen av kvartalet har NVE registrert at 106 vann- og vindkraftprosjekter er under bygging. Samlet utgjør dette 11,5 TWh ny kraftproduksjon når alt er ferdig utbygd. Av dette er 1,3 TWh allerede satt i drift i vindkraftverk som er under bygging. Om lag 5 TWh vindkraftproduksjon er forventet satt i drift i løpet av inneværende år. Resten vil ferdigstilles i løpet av 2021.

OED og NVE ga i første kvartal tillatelse til bygging av 54 GWh ny vannkraftproduksjon.