Skisse av Lysaker stasjon. Ill: Fornebubanen

Fornebubanen ett skritt nærmere - tilbudsgrunnlag sendes ut i løpet av høsten

Denne uken vedtok Oslo bystyre styringsrammen for bygging av Fornebubanen. Derfor kan spaden settes i jorden for oppstart av åtte nye kilometer med T-bane neste år. T-banen skal frakte passasjerer fra Majorstua til Fornebu på 12 minutter.

Åpningen er planlagt til 2027, og banen vil kunne frakte opptil 8.000 mennesker per time.

- Fornebubanen vil ha en sterk positiv effekt på både miljø og vei- og trafikkforhold i byen, mener byrådsleder Raymond Johansen.

I en pressemelding pekes det på at T-banen er ryggraden i Oslos kollektivsystem.

- De siste årene har veksten i antall passasjerer vært enorm. Nå frakter T-banen 122 millioner passasjerer i året. Mye mer enn all togtrafikk i hele landet. Fornebubanen vil gjøre T-banetilbudet enda bedre, og bidra til å redusere biltrafikken inn til Oslo. Bystyrets vedtak er en viktig milepæl for et bedre miljø og framkommelighet, heter det i meldingen.

Seks nye stasjoner
Målet med Fornebubanen er å legge til rette for å redusere belastningen fra buss- og biltrafikk, gi kapasitet til å ta fremtidig byvekst, samt legge til rette for byutvikling langs traseen.

- Det er over 20 år siden siste fly lettet fra Fornebu. En ny T-banelinje i Oslo vil gjøre at mange flere mennesker kan reise raskt og miljøvennlig, sånn at vi får renere luft, mindre biltrafikk og tryggere skoleveier, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg.

Det skal bygges seks nye T-banestasjoner langs traséen. Skøyen, Vækerø og Lysaker ligger på Oslosiden, mens Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu er lokalisert i Bærum.

- Fornebubanen er den største T-baneutbyggingen i Oslo i nyere tid, og vil være et betydelig kollektivløft for folk i Oslo og Bærum. Vi har også ambisjoner om å minimere utslipp fra anleggsplassene i byggeperioden, knyttet til både anleggsmaskiner og håndtering av for eksempel løsmasser, fortsetter byråden.

Samarbeid på tvers
Fornebubanen er et felles utbyggings- og samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Oslo kommune er byggherre og skal eie banen i Oslo, og Akershus fylkeskommune skal eie banen på sin side.

- Bystyrets beslutning er gledelig og ikke minst viktig for oss i Fornebubanen. Nå kan vi rette blikket fremover mot en ny fase og vi gleder oss til å stikke den første spaden i jorden neste år, sier Irene Måsøval, direktør i Fornebubanen.

Etaten jobber nå med tilbudsgrunnlag som skal sendes ut i løpet av høsten 2019. De første arbeidene starter på Koksa på Fornebu i første halvår 2020.

- Vi er inne i en travel periode hvor vi legger viktige føringer både for anleggsarbeid, tunneldriving, logistikk og innovasjon. Vi ivrer blant annet etter å ta i bruk nye klima- og miljøvennlige løsninger i alle ledd av byggeprosessen, sier Irene Måsøval.