Klare med milliardkontrakter for Fornebubanen

Planleggingen og prosjekteringen av Fornebubanen er godt i gang. Til høsten lyses den første grunnentreprisen ut, og i 2020 starter selve utbyggingen.

Fakta Fornebubanen

• Fornebubanen er et felles utbyggingsprosjekt mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

• Det skal bygges en helt ny T-banelinje fra Fornebu til Oslo, som skal kobles på ved Majorstuen stasjon.

• Den nye traséen vil være avgjørende for å kunne håndtere den fremtidige befolkningsveksten i regionen.

• På Fornebu planlegges det for flere tusen nye boliger – og nye arbeidsplasser.

• Den nye T-banelinjen fra Fornebu til Majorstuen blir ca 8 km lang. Banen skal gå i tunnel under bakken.

• Byggestart er planlagt sommeren 2020 – med ferdigstillelse i 2027.

• Prosjektet har vært gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS2), og estimert kostnad for å bygge banen ligger på drøyt 16 milliarder kroner.

• Det skal bygges seks nye stasjoner langs traséen: Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu.

• Reisetiden blir ca. 12 minutter fra Fornebu til Majorstuen stasjon. 

Fornebubanen kommer de neste årene til å lyse ut anbudskontrakter til en samlet verdi av over ti milliarder kroner.

Som planlagt starter det første anleggsarbeidet opp neste år på Koksa-området på Fornebu. Her skal det bygges en ny T-banestasjon og driftsbase. Basen skal bygges under jorden, og her blir det hensettingsplasser for 28 togsett, vaskehall, verksted og andre fasiliteter. Bygningsmassen blir på om lag 45.000 kvadratmeter.

- Etter et omfattende forprosjekt er vi snart klare til å gå ut med vår første anleggskontrakt, som er en grunnentreprise på Koksa. Deretter følger tunneldriving og stasjonsutbygging. Det blir hektisk byggeaktivitet fra Majorstuen til Fornebu de kommende årene, sier direktør Irene Måsøval i Fornebubanen.

Fornebubanen, som er en av de største T-baneutbyggingene i moderne tid, er i ferd med å utvide sin organisasjon for å stå godt rustet til byggeprosessen. Flere sentrale roller skal besettes i løpet av året.

I dag er teller etaten 30 prosjektmedarbeidere, og øker til 37 i august. Innen utgangen av året vil behovet være 45 medarbeidere.

- Det blir en gradvis opptrapping av ansatte og i 2020 vil vi telle 80 hoder. Fornebubanen er et komplekst og spennende metro-prosjekt, og i den mest intensive perioden i 2022 har vi behov for 150 medarbeidere. Vi trenger mange flinke folk som er ute etter en unik erfaring, sier Irene Måsøval.

Det er den nærmeste tiden behov for både prosjektledere, byggeledere, prosjektstyringsleder, kvalitetsrådgiver og ressursplanlegger.

I tillegg til etaten Fornebubanen er en stor gruppe rådgivende ingeniører fra PGF (Prosjekteringsgruppen Fornebubanen) involvert i utbyggingen av banen.

PGF jobber for tiden med det tekniske grunnlaget for entreprisene for Fornebubanen.

Tunnelen gjennom Oslo har en utfordrende geologi med flere dype stasjoner, med Lysaker som den dypeste 45 meter under jorden. I et så sentrumsnært byområde er det naturlig nok krevende logistikk og massetransport. Prosjektet har også høye ambisjoner når det gjelder å etterleve miljøkrav og moderne teknologiske løsninger.

(Klikk for større versjon)

I sommer pågår blant annet en omfattende kartlegging av eiendommer langs traseen hvor hensikten er å vurdere fundamenteringen av bygninger.