Fylkesvei 353 Rugtvedt–Surtebogen består av en ny 3,9 kilometer lang tofelts vei med forsterket midtoppmerking. Illustrasjonsfoto: Tor Livius Midtbø / Samferdselsdepartementet
Fylkesvei 353 Rugtvedt–Surtebogen består av en ny 3,9 kilometer lang tofelts vei med forsterket midtoppmerking. Illustrasjonsfoto: Tor Livius Midtbø / Samferdselsdepartementet

Foreslår fylkesveistrekning til en halv milliard

Fylkesvei 353 Rugtvedt–Surtebogen er beregnet til å koste 598 millioner kroner. Regjeringen la fredag frem en bompengeproposisjon for å finansiere prosjektet.

Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding fredag.

– Fylkesvei 353 er hovedveien mellom Bamble og Skien og en viktig vei for næringstransporten. Spesielt deler av strekningen i sør er dårlig, og det har vært flere ulykker der. Mange ønsker en ny vei for å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten. Derfor kommer vi nå med framlegg til finansiering av Rugtvedt–Surtebogen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i meldingen.

Samferdselsdepartementet fremmer en bompengeproposisjon for fylkesvei 353 Rugtvedt–Surtebogen i statsråd i dag. Utbyggingen er beregnet til å koste 598 millioner kroner.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal stå for 290 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd fra Bamble kommune og Nye Veier, samt bompenger. Midlene fra Nye Veier skal gå til å øke trafikksikkerheten i Rugtvedt-området, der selskapet har anleggstrafikk i dag, skriver Samferdselsdepartementet.

Prosjektet består av en ny 3,9 kilometer lang tofelts vei med forsterket midtoppmerking. Det vil også legges til rette for gående og syklende langs strekningen, heter det i pressemeldingen.

Prosjektet skal etter planen starte opp i 2023, med planlagt ferdigstillelse i 2025.