Brimiovnen Termosuprema. Foto: Ole Chr. Bye / Marco Favali

Vedkomfyren varmer badevannet når du lager middag

Moderne vedovner kan bli svaret for folk som ønsker å bruke mindre strøm, foreslår biovarmeleverandøren Ole Chr. Bye i en pressemelding.

Vedfyring er noe vi har lange tradisjoner med i Norge, men med ny teknologi er det ikke noe som hører fortiden til.

– En kjøkkenkomfyr med vannkappe utnytter opptil 80 prosent av overskuddsvarmen, sier biovarmespesialist Roy Eng hos Ole Chr. Bye i en pressemelding fra selskapet.

De fleste vedovnene som selges i dag har moderne teknologi som begrenser både utslippene og utgiftene. Utvalget av ovner er stort, og det er lett å gå seg vill når man skal velge ny ovn.

Dekk flere bruksområder

–Et godt råd er å se på om ovnen kan dekke flere bruksområder, slik at effekten av å fyre blir størst mulig. Et godt eksempel på dette er en kjøkkenovn med vannkappe, forteller Eng.

En kjøkkenovn med vannkappe overfører mellom 70-80 prosent av varmeeffekten til en lagringstank som igjen fordeler varmen videre til radiatorer, gulvvarme eller for eksempel varmtvannsberederen.

–Når du koker kaffe eller lager middagsmat varmer du samtidig opp vannet i dusjen. Dette er en svært effektiv måte å utnytte energi på. Om du ikke fyrer i ovnen, brukes først varmen i tanken, før strømmen skrus på. Da får du maksimal effekt ut av hver vedkubbe, sier han.

Mindre svevestøv

I følge statistikk fra SSB ble omlag 1,5 millioner tonn ved brukt til å varme norske hjem i fjor. Halvparten av all veden som ble brent, ble brent i ovner med gammel teknologi. Biovarmespesialisten oppfordrer nå hytteeierne til å vurdere å bytte ut den gamle ovnen.

–Nye vedovner er mer energieffektive og de slipper ut mindre svevestøv. Dette betyr at du kan spare miljøet og utgiftene, uten å senke temperaturen, sier han.