Forskning for morgen-dagens vindu

En samlet vindusbransje skal sammen med SINTEF Byggforsk finne fram til energieffektive kvalitetsvindu i nye bygg.

 

Regjeringen har kommet med reviderte energikrav til nybygg. De nye tekniske forskriftene krever blant annet vinduer med bedre isolasjonsevne og en U-verdi på¨1, 2 W/m2K. En samlet vindusbransje har fått to år på seg til å presentere en fornyet produksjon av slike vindu.


For å greie overgangen har bransjen og Fellessatsing Tre gått sammen om et treårig prosjekt der man med forskningshjelp skal utvikle morgendagens miljø- og energivennlige vindu.

Norges forskningsråd og Innovasjons Norge stiller med 6 millioner, mens bransjen selv sørger for at totalrammen kommer på 12 MNOK.
SINTEF Byggforsk står for prosjektledelsen, mens Norske Trevarefabrikkers Landsforbund som representerer over 100 norske vindusfabrikker, er prosjektinnehaver og har satt opp rammer og mål for prosjektet. Det er viktig for vindusprodusentene fortsatt å kunne produsere miljøvennlig selv om framtidens vindu også skal kunne isolere bedre.

I prosjektet skal forskerne blant annet se på utforming av beslag og profiler, og finne fram til et miljøvennlig isolasjonsmateriale som kan overflatebehandles. Produksjonsprosessene må være så enkle at de kan tas i bruk også av mindre vindusfabrikker.