Anne Kathrine Kalager og Fernando Vara (i midten) sammen med de tre andre nominerte i klassen «Major projects of the year» (budsjett over 500 millioner euro); The Seoul Metropolitan High-speed railway, Northern connection subsea tunnel section Hong Kong og Wuhan Sanyang Road Yangtze River Tunnel Project fra Kina.

Follobanen og Ulriken-tunnelen i finaleheat på ITA Awards - men nådde ikke helt opp

Bane NOR og entreprenøren Acciona Ghella Joint Venture nådde ikke helt til topps, men Follobanens tunnel var et av fire nominerte prosjekter til årets internasjonale pris for de aller største tunnelprosjektene. Bane NOR var også nominert for Ulriken-tunnelen, sammen med Skanska, i klassen for prosjekter i størrelse 50-500 millioner euro.

Prisen for de største prosjektene gikk til en gigantisk undervannstunnel i Hong Kong.

Det er International Tunnel Association (ITA) som står bak den prestisjefylte prisutdelingen kalt ITA Awards. Konkurransen i klassen for prosjekter over 500 millioner euro, sto mellom Follobanens tunnel boret med fire tunnelboremaskiner og et prosjekt fra Sør-Korea, et fra Kina og prosjektet «Tuen-Mun-Chek Lap Kok Link– Northern Connection subsea tunnel section», Hong Kong.

Bane NOR var også nominert for Ulriken-tunnelen, sammen med Skanska, i klassen for prosjekter i størrelse 50-500 millioner euro. I denne klassen vant prosjektet «Regional Connector Transit Project», Los Angeles. Totalt deltok 70 prosjekter fra hele verden i tunnel-konkurransen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bane NORs prosjekt Ulriken-tunnelen var nominert i klassen «Tunneling project of the year» (budsjett 50-500 millioner euro) – prosjektet ble representert av Torbjørn Bakketun (nummer to fra venstre) fra Skanska. Seks prosjekter konkurrerte i denne klassen.

Hard konkurranse

– Et av kriteriene for å bli nominert var å ha spesielt god gjennomføring. Dette er viktig for oss fordi Bane NOR skal stå for effektiv prosjektgjennomføring til rett tid, sier Follobanens prosjektsjef for tunnel, Anne Kathrine Kalager etter prisutdelingen i Miami, Florida.

– I en internasjonal konkurranse som denne er det tilfredsstillende å være nominert, understreket Kalager og Fernando Vara fra entreprenør Acciona Ghella i en pressemelding. Vara hadde stillingen som prosjektdirektør i perioden med tunnelboringen. De fire boremaskinene kom i mål før planlagt tid.

– Anerkjennelsen ved å være nominert deles med et høyt kvalifisert, profesjonelt og internasjonalt team, hos byggherre og entreprenør. Uten dem hadde vi ikke fått dette til, understreker Fernando Vara.

Selskapene Acciona and Ghella har tidligere vunnet tunnelprisen for et prosjekt i Australia.

Nye løsninger
Follobaneprosjektet har valgt en del nye løsninger i forhold til mer tradisjonell tunnelproduksjon i Norge.

– Byggherre og entreprenør har samarbeidet godt og det er lagt merke til at vi har nådd stramme milepæler med tilfredsstillende resultater teknisk, økonomisk og i forhold til omgivelsene. Gjenbruk av tunnelstein inne på det store rigg- området bidro til lite behov for transport med lastebiler på offentlige veier. Tunnelmassen ble fraktet på transportbånd direkte til deponering inne på anleggsområdet, der det blir del av byggegrunn for en fremtidig ny bydel. Til sammen ble CO2-utslippet redusert med mer enn 27.000 tonn, forteller Kalager.

Follobanens 20 kilometer lange tunnel har to atskilte tunnelløp. 18,5 kilometer av tunnelen er boret med fire tunnelboremaskiner som ble operert på samme tid. De fire maskinene boret i alt 36 kilometer tunnel. Boringen tok drøye to år. Maskiner hadde også utstyr for gjennomføring av forinjeksjon på tunnelstrekninger der det kunne være fare for lekkasjer. Hele den omfattende tunnelproduksjonen blir utført fra ett samlet anleggsområde.

I den aller mest hektiske perioden gikk flere enn 1.000 personer fra ulike norske og utenlandske selskaper daglig gjennom portene til Åsland anleggsområde, midt mellom Oslo og Ski.

Nå pågår arbeidet med å installere jernbaneteknisk utstyr og bygging av fastspor i det som blir Nordens lengste jernbanetunnel. Også dette arbeidet utføres av Acciona Ghella, på vegne av byggherre Bane NOR.