Illustrasjon: Jernbaneverket

Milliardkontrakt til Condotte på Follobanen - Baneservice med kontrakt på 220 mill

Selskapene Baneservice og Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A er innstilt til kontrakter for Follobaneprosjektets arbeider med innføring av nye jernbanespor til Oslo S. Arbeidet starter i januar, etter at kontraktene er signert.

Baneservice er tildelt kontrakten JBT Rive og reetablere, som omfatter arbeid med eksisterendejernbaneteknisk infrastruktur mellom Oslo S og Ekebergåsen og ved innerste del av Østfoldbanen. Kontrakten har en verdi av om lag 220 millioner kroner pluss opsjoner.

Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A (Condotte) er tildelt totalentreprisen EPC Civil Oslo S, som omfatter underbygningsarbeider i forbindelse med byggingen av Follobanen og Østfoldbanen mellom Oslo S og Ekebergåsen. Kontrakten har en verdi av om lag 2 milliarder kroner.

Tilbudene som ble lagt inn for de to kontraktene er grundig evaluert av Jernbaneverket/Follobaneprosjektet. Baneservice og Condotte er valgt på grunnlag av en samlet vurdering av økonomi og prosjektgjennomføring. Arbeidet som omfattes av utførelsesentreprisen JBT Rive og reetablere og total-entreprisekontrakten EPC Civil Oslo S skal gjennomføres samtidig og i nært samarbeid.

- Baneservice og Condotte har solid erfaring som er direkte relevant for jobben som skal utføres. Både pris og foreslåtte løsninger møter våre forventninger. Vi ser fram til et godt samarbeid med begge selskapene, sier Follobanens prosjektdirektør Erik Smith.

JBT Rive og reetablere

Baneservice er den største norske operatøren innen jernbanetekniske fag og banesikkerhet. Selskapet har sin historikk tilbake til 1992, som en del av NSB, og er nå et statlig aksjeselskap med Samferdselsdepartementet som eneste eier. Baneservice har lang erfaring fra lignende jobber for Jernbaneverket.

Kontrakten, som Baneservice er innstilt til etter en samlet vurdering av pris og gjennomføring, omfatter riving og reetablering av eksisterende jernbaneteknisk infrastruktur på strekningen fra Oslo S til tunnelinnslaget i Ekebergåsen. Kontrakten omfatter også tilsvarende oppgaver tilknyttet Østfoldbanen til Bekkelaget i sør og skal tilrettelegge for at underbyggingsarbeidene ved Oslo S og på Loenga kan gjennomføres som planlagt og tilpasses togtrafikken.

Konstruksjon av jernbaneteknisk infrastruktur ved Oslo S og eksisterende infrastruktur på Østfoldbanen og Loenga er krevende. Baneservice har lang erfaring fra gjennomføringen av tilsvarende arbeid.

Kontrakten varer fram til 2019 med opsjon for arbeid fram til 2021. Kontrakten skal etter planen signeres 17.desember, etter at innsigelsesperioden har utløpt.

Totalentreprisekontrakten EPC Civil Oslo S

Dette er Follobaneprosjektets fjerde totalentreprisekontrakt. Condottes tilbud er vurdert som både det teknisk og kommersielt beste.

Condotte er tidligere i år tildelt Follobaneprosjektets kontakt for tunnelboring med drill & blast og er i god gang med dette arbeidet ved Sydhavna i Oslo.

Tilbudet som Condotte la inn for EPC Civil er imidlertid vurdert på selvstendig grunnlag og etter de kriteriene Jernbaneverket har satt for denne kontraktkonkurransen.

Kontrakten planlegges signert 18.desember, etter at innsigelsesperioden har utløpt.

Condotte ble etablert i Italia i 1880 og har lang erfaring fra bygging av tunneler, demninger, kraftverk med mer. Blant annet har de bygget flere høyhastighetsbaner.