Flere nye næringsbygg

Antall kvadratmeter bruksareal igangsatt til næringsbygninger økte med 2,5 prosent i årets ni første måneder sammenlignet med samme periode i fjor, melder SSB.

Særlig stor har veksten vært for bygg til hotell- og restaurantvirksomhet der igangsatt bruksareal har blitt mer enn tredoblet sammenlignet med de første ni månedene i fjor. Også innenfor transport og kommunikasjon har det vært en relativt stor økning i igangsatt areal, 46 prosent mer enn i samme periode i 2004. Forsinket registrering av stort næringsbygg i Akershus Nye Ahus, universitetssykehuset i Akershus, ble igangsatt i februar 2004, men ble ikke registrert i GAB-registeret før 1,5 år senere. Ettersom bygget er på hele 117 400 kvadratmeter bruksareal, har Statistisk sentralbyrå valgt å revidere månedstallene for igangsatt bruksareal til annet enn bolig for februar 2004. Dette medfører også revisjon av tallene for bygg under arbeid tilbake til februar 2004. Færre nye boliger Fra januar til september i år ble det igangsatt 19 959 boliger en nedgang på 3,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Boligene som bygges er imidlertid større igangsatt areal til boliger økte med 2,4 prosent denne perioden i forhold til i fjor.