Rassikringsrosjektet skal sikre trygg fremkommelighet på fylkesvei 609 i ny tunnel mellom Hestvika og Heilevang. Foto: Vestland fylkeskommune.
Rassikringsrosjektet skal sikre trygg fremkommelighet på fylkesvei 609 i ny tunnel mellom Hestvika og Heilevang. Foto: Vestland fylkeskommune.

Fire vil konkurrere om rassikringsprosjekt i Vestland

Vestland fylkeskommune skal rassikre fylkesvei 609 mellom Heilevang og Hestvika. Nå er det klart hvilke entreprenører som vil ha oppdraget.

Ifølge Fylkeskommunen ønsker følgende fire entreprenører å være med i konkurransen om rassikringsprosjektet, som omfatter 3,7 kilometer fylkesvei, inklusiv byggingen av en 2,4 kilometer lang tunnel:

  • Arbeidsfellesskapet B&G Tunnel AS og Magne Hafstad AS
  • Arbeidsfellesskapet Bertelsen & Garpestad AS og Metrostav Norge AS
  • Hæhre Entreprenør AS
  • Arbeidsfellesskapet Leonhard Nilsen & Sønner AS og Entreprenørservice AS

Innen midten av desember vil Vestland fylkeskommune ha bestemt seg for tre leverandører som blir invitert til å gi tilbud, og delta i videre i forhandlinger, opplyser byggherren i en pressmelding.

Utvelgingen vil skje ut ifra en helhetlig evaluering av hvem som oppfyller ulike kriterier knyttet til tekniske og faglige kvalifikasjoner, som nyere relevant erfaring, ferdigstilte prosjekter og erfaring fra løsmassetunneler, står det i meldingen.

Frist for levering av første tilbud er 29. februar 2024

– Det er høy aktivitet i tunnelbransjen for tiden, og vi er godt fornøyde med deltakelsen i konkurransen. Nå gleder vi oss til å gå i gang med forhandlingene, og ta noen steg videre i dette viktige rassikringsprosjektet, sier Jon Harald Huseklepp, prosjektleder i Vestland fylkeskommune.

Målet med å gjennomføre forhandlinger før levering av endelige tilbud er å redusere risikoen både for entreprenør og byggherre, og gi entreprenørene tilbakemeldinger som gjør at de kan levere et forbedret tilbud, skriver fylkeskommunen.

Forhandlingene skal sikre at partene har en felles forståelse av oppdraget, står det i meldingen.

Frist for levering av endelige tilbud er satt til månedsskiftet mai/juni 2024.