Advansia er blant annet inne på utbyggingen av nye Drammen sykehus. Foto: Eivind Røhne
Advansia er blant annet inne på utbyggingen av nye Drammen sykehus. Foto: Eivind Røhne

Fire rådgivere fikk rammeavtaler med Helse Sør-Øst

Advansia, WSP, Metier og HRP er tildelt rammeavtale for byggherrens medhjelpere med Helse Sør-Øst RHF.

Rammeavtalene innebærer at rådgiverne vil bidra med ressurser innen prosjektstøtte, samhandling og kommunikasjon, prosjekt- og byggeledelse, testing og igangsettelse av installasjoner i de ulike prosjektorganisasjonene til Helse Sør-Øst RHF. Avtalenes varighet vil være to år, med mulighet for forlengelse på to år. Foreløpig anslått totalverdi på rammeavtalen for alle parter er på mellom 500 og 3.000 millioner kroner, skriver Advansia i en pressemelding.

De nye rammeavtalene dekker videreutvikling av Oslo Universitetssykehus HF med Nye Aker, Nytt Rikshospital, Nytt klinikk og protonbygg på Radiumhospitalet, ny Sikkerhetspsykiatri og nytt sykehus i Drammen. Rammeavtalen skal kunne benyttes til alle sykehusprosjekter i regi av Helse Sør-Øst RHF eller av Helseforetakene i regionen.

- Advansia er i dag involvert i alle de større sykehusprosjektene i regionen gjennom tidligere rammeavtale. Vi er veldig glade for den fornyede tilliten til Helse Sør-Øst RHF og ser frem til å fortsette samarbeidet, sier administrerende direktør Christopher Klepsland i Advansia i pressemeldingen.

- Det er høy kompleksitet og mange interessenter i denne type prosjekter. Erfaring har vist oss at det er avgjørende å etablere en felles forståelse av målene og skape god samhandling med alle aktørene i prosjektene gjennom en helhetlig tilnærming, Bjørn Einar Aga, områdedirektør for sykehus i Advansia i samme melding.