Under avtalepunktet «Water» går det frem at entreprenøren foreslo en løsning med bruk av gummiprofiler i kombinasjon med injeksjon for å håndtere vannet i Blixtunnelen. Gummiprofilene leder vannet ned i tunnelens drensystem. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Under avtalepunktet «Water» går det frem at entreprenøren foreslo en løsning med bruk av gummiprofiler i kombinasjon med injeksjon for å håndtere vannet i Blixtunnelen. Gummiprofilene leder vannet ned i tunnelens drensystem. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Fikk ikke Blixtunnelen så tett som de ville – da ble AGJV og Bane Nor enig om en alternativ løsning

En løsning for å for å lede vann til drensystemet i Blixtunnelen var en del av forliksavtalen som ble inngått mellom AGJV og Bane Nor i januar 2021. Bane Nor frasa seg også retten til å fremme krav mot feil knyttet til 151 segmenter som var satt inn i tunnelen selv om de hadde karantene-status.