Daniel Kjørberg Siraj forteller og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Fikk du med deg Ulven-spøken til Byggeindustrien

1. april er dagen for de gode, og dårlige, spøkene rundt om i landets redaksjoner. Fikk du meg deg Byggeindustriens spøk på bygg.no?

Vi fortalte om Ulven som ville bryte ut av Oslo, med OBOS i ryggen, for å danne en ny kommune.

Saken ble godt lest – så spørs det hvor mange som gikk på spøken.

Her er saken slik den ble publisert:

Ulven vil bli egen kommune - har OBOS i ryggen

I en tid med omfattende kommunesammenslåinger går Ulven mot strømmen og vil bryte ut av Oslo.  

Dette er Ulven

Det planlegges totalt å bygge cirka 3.000 nye boliger på Ulven, bare ti minutter med t-banen unna Oslo sentrum. Her skal det skapes en grønnere og mer miljøvennlig by. I tillegg vil det være ca. 200.000 kvadratmeter med kontor og butikker, som tilsvarer arbeidsplasser for ca. 10 000 mennesker.  

Det skal være funnet et smutthull i loven som gjør det mulig, frem til ny kommunelov trer i kraft høsten 2019, å danne nye kommuner. Dette på tross av Stortingets vedtak om både fylkessammenslåing og reduksjon av antall kommuner i Norge.

OBOS med på laget
OBOS sin juridiske avdeling har funnet ut at siden Oslo ikke bare er en kommune, men også et fylke, er det mulig å danne ny kommune. OBOS jobber for at Ulven blir egen kommune innen september i år og før den nye kommuneloven trer i kraft.

- Vi tror at en egen kommune vil være det beste for Ulven og dens innbyggere på mange måter. Det styrker lokaldemokratiet, medbestemmelsesretten, reduserer byråkrati og avstand til makteliten innenfor Ringveien, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

- Vi har troen på et sterkt, lokalt folkestyre ved at det gode livet og samfunnet skapes lokalt. Her er det kort vei mellom innbyggere og de som bestemmer, samtidig som det er kort vei over alt innenfor kommunen, legger Siraj til.

Han har tro på at en mindre kommune vil gi robuste og effektive prosesser spesielt når det gjelder byggesaksbehandling og gjennomføring av Ulven sine utbyggingsprosjekter. Ferdig utbygget vil det huse cirka 6.000 beboere og ha opp mot 10.000 arbeidsplasser.

- Dette plasserer Ulven på en 177. plass av landets 420 kommuner. I kraft av sin størrelse vil det også være aktuelt for Ulvenå søke bystatus, sier OBOS-sjefen.

Folkeavstemning
Dersom Stortinget og Oslo kommune motsetter seg så ser man ikke bort ifra at det blir arrangert en folkeavstemning.

- Om Ulven blir tvunget til å være innenfor Oslo kommune må dette være basert på folkets vilje, være frivillig, og oppslutningen om dette må være avklart i lokal folkeavstemning. Vi tror ikke at Stortinget kan motsette seg dette rent juridisk, men uansett vil det nok være en het potet. Vi regner med full støtte fra Senterpartiet og deler av Arbeiderpartiet, spesielt representanter fra de nordlige fylker, sier Siraj.

Kommuneadministrasjonen og ordføreren er på plass
Ulven huser i dag Bydel Bjerke sin bydelsadministrasjon. Det vil da være naturlig at bydelsadministrasjonen fortsetter men da som kommuneadministrasjon. Her er allerede alt klart for en velfungerende kommune fra første dag, og den politiske ledelsen er praktisk talt på plass.

Bjerke bydelsutvalg er bydelens øverste politiske valgte organ. Leder i bydelsutvalget, Bjørn Arvid Lundberg, smiler lurt når Byggeindustrien spør om han vil stille som ordførerkandidat.

- Ved valget er det opp til valgkomiteen hvem de foreslår, men dersom jeg blir spurt så utelukker jeg selvsagt ikke at jeg stiller. Jeg er uansett innstilt på og jobber for at Bydel Bjerke nå, og den nye kommunen Ulven i fremtiden, skal bli et godt sted å bo, jobbe og oppholde seg. Dette kan man påvirke på mange måter, enten det er som bydelsleder eller som ordfører. Uansett vil jeg fungere som setteordfører i en overgangsperiode, uttaler Lundberg.

Miljøsatsing
- Når Ulven bryter ut av Oslo kommune vil jeg fortsette å jobbe for at Arbeiderpartiet også er i styringsposisjon i den nye kommunen. Vi har allerede lagt planer for utstrakt kollektivsatsing med flere hundre el-sparkesykler tilgjengelig for innbyggerne. Alle vil få en gratis app forbeholdt kommunens innbyggere hvor det mest miljøvennlige transportmiddelet kommer opp, enten det er gange, sparkesykkel, sykkel, el-sykkel eller el-bil. Appen er allerede under testing, uttaler Lundberg videre.

En polysentrisk kommunestruktur - uten eiendomsskatt
Den nye kommunen vil sannsynligvis bli en del av Viken selv om det ligger som en enklave innenfor Oslo kommune.

- Viken er uansett en usammenhengende og vid region, så det vil ikke by på problemer. Dessuten er Ulven som kommune også innstilt på at det kan komme ytterliggere sammenslåinger med andre kommuner. Ved en sammenslåing med for eksempel Kværnerbyen og Fornebu ser vi på en polysentrisk kommunestruktur hvor kommunen ikke nødvendigvis trenger ett kommunesenter, men at dette kan legges på flere steder for å være tettest på kommunens innbyggere, sier Lundberg.

Etter det Byggeindustrien kjenner til skal ikke Ulven ha planer om å innføre eiendomsskatt.

- Kommunen vil uansett ha gode skatteinntekter fra sine mange arbeidsplasser og bedrifter. Construction City, sentralt plassert på Ulven, blir et kraftsenter for innovasjon og næringsutvikling. Her skal bygge- og eiendomsbransjen samles i en klynge sammen med forskning og utdanning. Hele prosessen med å danne en ny kommune er ikke rett fram, men vi forsøker allikevel avslutter, sier Siraj.