Kari Befring Bjørnstad. Foto: Bjørn Hugo Pettersen/Direktoratet for byggkvalitet

Fellestjenester BYGG i finalen til Digitaliseringsprisen 2019

Fellestjenester BYGG er nominert som en av tre finalister til å vinne Digitaliseringsprisen 2019.

Prisen deles ut til årets digitale suksesshistorie i offentlig sektor.

- I dag er det krevende å søke om byggetillatelse. Vi arbeider med brukerretting og selvbetjening for å gjøre søknadsprosessen enklere og mer forutsigbar, sier Kari Befring Bjørnstad, fagdirektør for digitalisering i Direktoratet for byggkvalitet.

Med Fellestjenester BYGG har direktoratet etablert en tjenesteplattform på Altinn basert på nasjonale fellesløsninger som sjekker byggesøknader mot gjeldende regelverk og sikrer informasjonsflyt mellom alle berørte parter i en byggesak.

- Vi er stolte av å være én av tre som skal kåres til årets digitale suksesshistorie i offentlig sektor. I løpet av et år behandles omtrent 90 000 byggesøknader. Både profesjonelle aktører og privatpersoner vil ha god nytte av tjenestene som utvikles på Fellestjenester BYGG, sier Bjørnstad.

Et viktig grep i direktoratets strategi er å legge til rette for at kommersielle leverandører kan utvikle digitale tjenester for byggesak.

- Vi satser på å utløse innovasjon i markedet og sunne forretningsmodeller, sier Bjørnstad.

En ny tjeneste som er blitt tilgjengelig gjennom Fellestjenester BYGG er digitalt nabovarsling som nå tilbys av to leverandører. Over 60 000 nordmenn har hittil fått nabovarsling digitalt. Digital nabovarsling gjør det enklere og billigere å sende ut nabovarsler og samle inn kvitteringsliste, samtykker og merknader.

Digitaliseringsprisen deles ut på Difis digitaliseringskonferanse 11. juni. Vinneren stemmes fram blant deltakerne på konferansen.