Fellesforbundets leder Jørn Eggum er glad for de nye reglene om innleid arbeidskraft, og ruster organisasjonen til å ta dem i bruk. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Fellesforbundet ruster til kamp om innleie

Fellesforbundet kurser hundrevis av tillitsvalgte som skal passe på at arbeidsplassene følger de nye, strenge reglene for innleid arbeidskraft.

Fakta om nye regler for innleid arbeidskraft

* Stortinget vedtok 11. juni 2018 endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse og innleie fra bemanningsforetak.

* Kristelig Folkeparti gikk sammen med de rødgrønne på Stortinget om en innstramming for bemanningsbransjen som går mye lenger enn det regjeringen foreslo.

* Endringene omfatter følgende hovedelementer:

* En presisering av at det med fast ansettelse menes at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

* En tydeliggjøring av plikten til informasjon om arbeidstid i arbeidsavtalen. Gjeldende bestemmelse stiller krav om at arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstiden. Det vil nå bli tilføyd at dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

* En begrensning i adgangen til innleie fra bemanningsforetak. Denne er i dag tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse (med noen unntak). Loven åpner i tillegg for en utvidet adgang til innleie basert på lokale avtaler.

(Kilde: regjeringen.no)

Forbundsleder Jørn Eggum og kollegene feiret med kake da KrF i juni gikk sammen med de rødgrønne og vedtok innstramminger for bemanningsbransjen.

– Det var en høytidsdag, sier han.

Fra nyttår ble det forbudt med såkalte nulltimerskontrakter i alle bransjer, det vil si avtaler der ansatte i bemanningsbyråer står uten lønn mellom oppdrag. I tillegg er det nå bare bedrifter bundet av en tariffavtale som får lov å leie inn arbeidskraft i større utstrekning enn det arbeidsmiljøloven normalt bestemmer.

– Nå er det opp til oss å bruke de verktøyene Stortinget har gitt oss. Vi har ansatt en person som bare skal jobbe med dette og har kurset 400 tillitsvalgte og skal kurse 1.500 til. Det er viktig at vi er på hugget, sier Eggum.

Dårlige vilkår

Bakgrunnen for innstramningene var særlig bekymringen for dårlige arbeidsvilkår blant arbeidstakere på byggeplasser i Oslo-området. Innleie sto for anslagsvis 14–18 prosent av årsverkene i denne bransjen i Oslo og Akershus i 2016.

Eggum håper nå det blir færre som må sitte og vente på en telefon om et oppdrag, uten å vite når man skal jobbe og hvilken inntekt man har neste måned. For Fellesforbundet er det også viktig at det nå bare er bedrifter med tariffavtale med en stor fagforening som kan inngå generelle avtaler om innleie ut over lovens normale rammer.

– For oss blir det viktig å lage komprimerte arbeidsperioder, så du ikke må sitte på en brakke i gokk og ikke får tid med familien, sier Eggum.

Forbundslederen er imidlertid bekymret for de bransjene som ikke er like godt organisert, som for eksempel servicenæringene. Her er det Arbeidstilsynet som må følge med, og det er viktig at de har ressurser til det, advarer han.

Næringen vil ha unntak

Bemanningsbransjen og den borgerlige regjeringen mener opposisjonen gikk altfor langt med de nye reglene.

– Vi har forståelse for at det var behov for en presisering om hva som er faste stillinger, og de fleste er enige om at mer forutsigbarhet er viktig. Men de nye reglene vil undergrave bemanningsbransjens rolle som inngangsport til arbeidslivet, sier bransjedirektør Even Hagelen i NHO Service og Handel.

Han mener de nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter og andre som ønsker et fleksibelt arbeidsforhold. Dessuten tror han terskelen blir høyere for at bemanningsbransjen vil tørre å satse på langtidsledige eller andre med «hull i CV-en».

– Hvis de satser på en person som de ikke er sikker på om kundene vil ha, vil de måtte betale full lønn, uten å vite om de vil ha arbeid som bringer inntekter, sier Hagelien til NTB. Han håper fortsatt at det kan komme noen unntak for disse gruppene.

– Når det er sagt, forholder vi oss til det nye regelverket og er veldig opptatt av at bedriftene håndterer dette på en ryddig måte, fortsetter han.

Problemer med underleverandører.

Også NHO har kurset sine medlemmer i reglene og hjulpet til med å utarbeide kontrakter som skal være i tråd med loven.

Hagelien tror regelendringene vil få bukt med noen av problemene i byggebransjen, men ikke alle. Han viser til at problemet med useriøse arbeidsforhold ikke bare gjelder bemanningsbyråer, men også underleverandører.

– Behovet for fleksibilitet i byggebransjen vil bestå, men det er ikke sikkert det er bemanningsbransjen som vil løse det, sier han.