Felles nordisk anleggsmarked?

Hvilke bestillerstrategier har de nordiske veietatene og hvilke muligheter er det for et felles nordisk anleggsmarked? Svaret kan du få på Gardermoen 31. januar.

Da arrangerer nemlig Nordisk Vegteknisk Forbund (NVF) og det såkalte GNA-prosjektet et seminar på Thon Conference Gardermoen Park. GNA-prosjektet, som er et samarbeid mellom nordiske vei- og jernbaneetater, ser på mulighetene for et bedre fungerende nordisk marked innen anleggsbransjen. Felles oversikt over prosjekter, felles evaluering og utprøving av nye kontrakts- og samarbeidsformer og felles funksjonskrav for drift og vedlikehold av vei er eksempler på områder hvor det jobbes med nordiske samarbeidsavtaler. Visjonen for prosjektet er et velfungerende nordisk anleggsmarked uten grenser. Hva er status i GNA-prosjektet, hva skjer videre i arbeidet mot et felles nordisk anleggsmarked og ikke minst er det i det hele tatt mulig med et felles nordisk anleggsmarked? Bjørn Erik Selnes i Statens vegvesen er leder for GNA-prosjektet. Han vil forsøke å gi svar på disse spørsmålene i sitt seminarinnlegg.

Bestillerstrategier

Seminaret på Gardermoen 31. januar har fått navnet Bestillerstrategier i Norden, hvor står vi, hvor går vi? NVF sitt utvalg 13 (organisering og styring) ønsker med denne samlingen å oppsummere og orientere om arbeidet med bestiller- og utførerspørsmål i Norden, samt bli kjent med aktuelle utviklingstrekk, bestillerstrategier og organisasjon hos de nordiske lands vegforvaltninger. Representanter fra både Norge, Sverige, Danmark og Finland vil holde innlegg om dette.

OPS-erfaringer

Bolken Erfaringer med ulike entrepriseformer vil nok mange finne interessant. Kjersti Billehaug fra Statens Vegvesen og Torgeir Øvstebø kommer til å snakke om OPS-modellen. Erfaringer med målpris og totalentreprise vil også bli belyst.

Veien videre

Seminaret vil bli avsluttet med en paneldebatt. Lars Aksnes, Statens vegvesen, Trond Bølviken. Veidekke, Kyrre Olaf Johansen, Mesta, Siri Legernes, RIF, og Trond Johannesen, MEF, skal debattere det relativt omfattende temaet veien videre. Påmelding kan sendes til gro.lindquist@vegvesen.no. Påmeldingsfrist er 21. januar.