Utviklingen i nysalget av nullutslippsmaskiner fortsetter nedover. For gravemaskiner var det en tilbakegang i 3. kvartal på 14,3 prosent og hittil i 2023 er fallet på 27 prosent, ifølge MGF.

Utviklingen i nysalget av nullutslippsmaskiner fortsetter nedover. For gravemaskiner var det en tilbakegang i 3. kvartal på 14,3 prosent og hittil i 2023 er fallet på 27 prosent, ifølge MGF.

Fall i salget av anleggsmaskiner - dramatisk for nullutslippsmaskiner

Salget av anleggsmaskiner gikk ned med 10,6 prosent i tredje kvartal sammenlignet med 2022. Salget av nullutslipps gravemaskiner har så langt i år en nedgang på 27,1 prosent.

Det opplyser Maskingrossisternes Forening (MGF) i en pressemelding.

Det har vært ventet en nedgang i nysalget av anleggsmaskiner, og Norge følger den Europeiske trenden. Salget av anleggsmaskiner i årets tre første kvartal viser en tilbakegang på 2,4 prosent, mens det for tredje kvartal isolert er en nedgang i salget på hele 10,6 prosent sammenlignet med 2022. I tredje kvartal ble det solgt 958 maskiner, mot 1.072 i samme kvartal i fjor. Hittil i 2023 er det solgt 3.394 nye anleggsmaskiner, skriver MGF.

Gravemaskiner

I tredje kvartal ble det solgt 364 gravemaskiner på belter, som er relativt likt samme kvartalet i 2022 hvor det ble solgt 369 totalt. Samtidig opplyser MGF at veksten i gravemaskiner på hjul fortsetter å vokse i siste kvartal hvor det totalt ble solgt 110 maskiner, mot 88 i 2022.

Akkumulert for de tre første kvartalene ble det solgt 1.116 gravemaskiner på belter og 296 på hjul, mot 1.290 på belter og 228 på hjul i samme periode i 2022.

I tredje kvartal har det vært en generell tilbakegang på gravemaskiner på belter under 24 tonn, hvor de største underkategoriene i denne størrelsen 8-11 tonn har en tilbakegang på 8 prosent og 14 – 16 tonn har en tilbakegang på 38 prosent. Når det gjelder maskiner over 24 tonn er det vekst i alle underkategorier og en dobling av maskiner over 40 tonn, skriver MGF i meldingen.

Nullutslippsmaskiner

Utviklingen i nysalget av nullutslippsmaskiner fortsetter nedover, slik trenden har vært etter toppåret 2021,  hvor det ble solgt 86 elektriske gravemaskiner. For gravemaskiner var det en tilbakegang i 3. kvartal på 14,3 prosent og hittil i 2023 er fallet på 27 prosent.

I tredje kvartal er det solgt totalt 24 nullutslippsmaskiner som utgjør 2,5 prosent av totalsalget på 958 maskiner. For de tre kategoriene MGF følger er prosentandelen i tredje kvartal:

  • Gravemaskiner 2,5 prosent
  • Minigravere 4,7 prosent
  • Hjullastere 2,1 prosent

Etter første halvår hadde andelen nullutslippsmaskiner falt fra 4,2 i første halvdel av 2022 til 3,3 prosent i år. Etter tredje kvartal utgjør andelen nullutslippsmaskiner solgt 3,4 prosent av det totale maskinsalget, skriver MGF.

Mener Enova-program bremser utviklingen

Ifølge MGF har Enovas nye tilskuddsprogram gitt tilskudd til totalt 79 nullutslipps anleggsmaskiner med en total ramme på 101,4 millioner kroner, mens den gamle som ble avsluttet før sommeren tildelte totalt 194,765 millioner kroner til 59 prosjekter bestående av flere maskiner.

MGF mener at endringen i programmet vil bremse markedsintroduksjonen kraftig, og våre medlemmer melder om sterk nedgang i etterspørsel etter denne type teknologi, skriver MGF i meldingen.

Hjullastere og minigravere

I tredje kvartal har antall solgte maskiner i underkategorien hjullastere passert minigravere, slik at den er nest største underkategori. Hjullasterne har en tilbakegang på 21,4 prosent i tredje kvartal isolert, men det er fortsatt vekst hittil i år med 2,5 prosent. Tredje kvartal endte med et nysalg av 187 hjullastere. Det er en jevn nedgang i alle effektklassene, med unntak av de mellom 200 og 250 hk, melder MGF.

Minigraverne fortsetter fallet fra andre kvartal, og ender med 168 solgte maskiner mot 221 i tredje kvartal i 2022. Tilbakegangen har ført til at minigravere nå er tredje største underkategori av anleggsmaskiner. Hittil i år har vi hatt en nedgang i nysalget av minigravere på 8 prosent. Det er tilbakegang på alle vektklassene, med unntak av de største på 5,1 – 6 tonn. I denne underkategorien er det en liten vekst i tredje kvartal, og hittil i år har de en vekst på 19,2 prosent, skriver bransjeforeningen.