En el-graver med fjernstyring, en elektrisk mini mini graver, en tre tonns el-graver og  nyheten PC210E fra Komatsus Bauma-stand i 2022. Arkivfoto: Ådne Homleid

En el-graver med fjernstyring, en elektrisk mini mini graver, en tre tonns el-graver og  nyheten PC210E fra Komatsus Bauma-stand i 2022. Arkivfoto: Ådne Homleid

Bekymret over tilbakegang i salget av nullutslippsmaskiner

Ifølge MGF har kun 18 nullutslipps minigravere blitt solgt hittil i år. MGF og deres medlemmer frykter at omleggingen av Enova-støtten vil føre til fortsatt tilbakegang i salget av nullutslippsmaskiner.

Direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad. Foto: MGF

Direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad. Foto: MGF

Salget av anleggsmaskiner etter første halvår ligger på samme nivå som i 2022, men for andre kvartal isolert er det en tilbakegang på 3 prosent målt mot samme kvartal i fjor. I tillegg fortsetter tilbakegangen på salg av nullutslipps gravemaskiner som så langt i år viser en nedgang på 31 prosent, skriver Maskingrossistenes Forening (MGF) i en pressemelding denne uken.

Det har, ifølge meldingen, vært knyttet stor usikkerhet til hvordan nysalget av maskiner skulle utvikle seg gjennom 2023, men så langt har det ikke vært store endringer i salget av konvensjonelle maskiner. Kvartalet endte med totalt 1.356 solgte anleggsmaskiner, mens det i samme kvartal i 2022 ble solgt 1.400 maskiner.

Tilbakegangen i salget av gravemaskiner på belter fortsetter, og nedgangen i andre kvartal var på hele 22 prosent, skriver MGF.

– På samme tid ser vi at gravemaskiner på hjul har en nesten dobling fra 73 maskiner i andre kvartal 2022, mens det i år er solgt 130 stykk i samme kvartal. Vi ser en særlig stor tilbakegang på maskiner mellom 8 og 11 tonn med 30 prosent, 14–16 tonn med 33 prosent og 21-24 tonn med 54 prosent. For maskiner mellom 28 og 33 tonn ser vi derimot en vekst på 12 prosent og for de mellom 50 og 66 tonn en vekst på 63 prosent, skriver direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad, i pressemeldingen.

Den siste kategorien er normalt en klasse med lavere salg, men i siste kvartal var det solgt 26 maskiner mot 16 i samme kvartal i 2022. 

– Salgstallene stemmer godt med utviklingen vi så i første kvartal, skriver Grøstad.

Figuren viser utviklingen for 2. kvartal i 2019–2023 for de største undergruppene av anleggsmaskinstatistikken. Figur: MGF

Figuren viser utviklingen for 2. kvartal i 2019–2023 for de største undergruppene av anleggsmaskinstatistikken. Figur: MGF

– Bekymringsfull utvikling

Selv om minigravere på belter har hatt en stor tilbakegang på 14 prosent fra 308 solgte maskiner i andre kvartal 2022 til 264 i år, holder den stand som nest største underkategori av anleggsmaskiner dette kvartalet. Tilbakegangen er på de minste maskinene, mens de mellom fem og seks tonn har hatt en økning på 34 prosent. 

– Tredje største underkategori er hjullastere hvor vi ser en vekst på 11 prosent mot andre kvartal i fjor, og vi endte dette kvartalet med 260 solgte maskiner. For hjullastere ser vi en jevn vekst i alle effektklassene, med unntak av 150–175 hk som har en tilbakegang. Fra 2022 startet medlemmene våre også å melde inn antall solgte nullutslippsmaskiner i kategoriene minigravere og gravemaskiner (inkluderer belter og hjul). Fra 2023 har vi også tilført kategorien hjullastere null til 60 hestekrefter, informerer direktøren. 

Utviklingen av nysalget av nullutslippsmaskiner har vært svakere enn forventet gjennom 2022, og ifølge bransjeorganisasjonen fortsetter dette beklageligvis også gjennom første halvår av 2023. 

– For gravemaskinene over åtte tonn har vi så langt i år en tilbakegang på 31 prosent målt mot 2022, og det er kun satt 31 nye nullutslipps gravemaskiner i markedet i første halvår, skriver Grøstad. 

For minigravere er tallene likt med 2022, og så langt i år er 18 nullutslippsmaskiner satt i markedet. 

– Dette er en bekymringsfull utvikling, og MGF og våre medlemmer frykter at omleggingen av Enova-støtten som vi mener skaper uforutsigbarhet for produsenter og entreprenører, vil føre til fortsatt tilbakegang i salget av nullutslippsmaskiner. Mini hjullastere under 60 hestekrefter er ny kategori fra 2023, så vi har ikke sammenlignbare tall for denne kategorien.

Fornøyde med støttemidler for batterikontainere

Andelen av nullutslippsgravemaskiner falt fra 4,2 prosent i første halvår 2022 til 3,3 prosent i samme periode i år. For minigravere viser det en svak vekst fra 3,5 prosent i første halvår 2022 til 3,7 prosent i år. 

 – I kategorien hjullastere under 60 hestekrefter er 2023 første året hvor vi fører statistikk, men vi ser at det i første halvår var en andel på 41,7 prosent som var nullutslipp. Den sistnevnte kategorien har etter mai 2023 ikke lenger noen statlige støtteordninger for investering, noe som vil gjøre det spennende å følge utviklingen fremover, skriver Grøstad. 

Oslo og Trondheim kommune har lansert lokale støtteordninger for maskiner som skal brukes i egne regioner. Det er fortsatt ikke klart hvor mange maskiner som har fått støtte hos Enova ved første konkurranseutlysning i år, men blant de aktørene som MGF har hatt kontakt med, har en betydelig andel søknader blitt avslått. 

– Dette betyr at disse prosjektene ikke blir realisert, og vil kunne bidra til lavere vekst også videre fremover, skriver Grøstad i pressemeldingen.

Videre er det lansert en ny konkurranse om støttemidler fra Enova for batterikontainere som vil gjøre infrastrukturen rundt bruk av elektrifiserte maskiner enklere og mer praktisk. 

– Vi er fornøyde med at denne støtten endelig ble lansert i 2023, men ser at også her har en rekke aktører fått lav uttelling på prosjekter som kunne vært igangsatt for å kutte i utslippene fra anleggsbransjen. MGF er fortsatt usikker på utviklingen i salgstallene for 2023 totalt. Økende renter og en utfordrende kronekurs, kombinert med brems i hytte og boligmarkedet og en rekke utsatte anleggsprosjekter, gjør at vi forventer en lavere investeringstakt utover høsten, forteller Grøstad.