Økonomer, ingeniører, jurister og representanter fra kommune-Norge deltok på seminaret som NKF arrangerte sammen med Difi og EBA på Gardermoen

Fagdag med forenkling på menyen

NKF, EBA og Difi gjennomførte torsdag et vellykket seminar på Gardermoen der viktige temaer blant annet om entrepriseformer, kontrakter og sosial dumping ble belyst.

Fagdagen hadde arbeidstittelen Bygg- og anleggsanskaffelser 2014 og rettet seg i første rekke mot eiendomssjefer og prosjektledere i kommuner og fylkeskommuner, rådgivende ingeniører og økonomer og jurister som har befatning med entreprisekontrakter.Stor interesse

– Vi hadde håpet på 30-40 deltakere. Men endte på 107 påmeldte som var over all forventning. Det tyder på at deltakerne, der mesteparten er fra kommune-Norge, synes teama og innhold er svært matnyttig, sier rådgiver i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF), Elisabeth Leikanger. Teknisk arrangør av dagseminaret på Clarion Hotel & Congress på Gardermoen var NKF, men med viktige samarbeidende parter i EBA og Difi.

Tore Justad er varamedlem i hovedstyret i NKF og var møteleder for konferansen. Han er klar på hvorfor mye av tematikken dreide seg om fasene i anbudsprosedyrene.

– Programmet skal styrke kommunene til å ta de riktige beslutningene og gjøre de rette kontraheringene. Vi har vært opptatt av alle fasene i et byggeprosjekt; fra prosjektering til gjennomføring og oppfølging i garanti- og reklamasjonsfasen, sier Justad.

Nettverk

Interessen avspeiler også hvor viktig det er for kommunene å skaffe seg og utveksle kompetanse og erfaringer. Derfor er også flere av deltakerne med i nettverk der nettopp erfaringsutveksling foregår.

– Temaene her er både av juridisk som av teknisk art som man forventer at de som jobber med utvikling av eiendommer har kompetanse om – eller skaffer seg, påpeker han.

– Husk at det er store verdier vi snakker om. Derfor er det et strategisk viktig valg for kommunene å ha oppgående eiendomsforvaltninger, påpeker Justad.