Eviny, som er et av Norges største energi- og teknologikonsern, kjøper vindkraftverket på Guleslettene og Tellenes. Den langsiktige planen er å bygge ut begge parkene, opplyser selskapet. Foto: Tore Meek / NTB
Eviny, som er et av Norges største energi- og teknologikonsern, kjøper vindkraftverket på Guleslettene og Tellenes. Den langsiktige planen er å bygge ut begge parkene, opplyser selskapet. Foto: Tore Meek / NTB

Eviny kjøper to vindkraftverk på Vestlandet til 6,1 milliarder kroner

Et av landets største energikonsern har kjøpt vindkraftparkene på Guleslettene og Tellenes på Vestlandet fra det globale investeringsselskapet BlackRock.

– Kjøpet av vindparkene er en strategisk, langsiktig og industriell beslutning for Eviny i tråd med våre vekstambisjoner, og som passer godt sammen med vår etablerte vannkraftproduksjon, sier konsernsjef i Eviny, Ragnhild Janbu Fresvik, i en pressemelding.

Kjøpet øker selskapets eierskap i fornybar energi med nærmere 20 prosent.

Partene har avtalt en selskapsverdi på 537,5 millioner euro for de to vindparkene. Avtalen er imidlertid avhengig av godkjenning hos norske konkurransemyndigheter, og salget ventes sluttført innen utgangen av mars.

Guleslettene vindkraftverk ligger i Bremanger og Kinn kommune og består av 47 turbiner som årlig produserer rundt 700 gigawattimer. Tellenes vindkraftverk ligger i rogalandskommunene Lund og Sokndal, og består av 50 turbiner med en årlig produksjon på 520 gigawattimer.

Produksjonen fra de to parkene, som begge er bygget av BlackRock, tilsvarer strømforbruket til rundt 75.000 husholdninger.