Arbeidstakere som benytter verktøy med høyt vibrasjonsnivå har betydelig risiko for å pådra seg plager med hender eller fingre og sykdom forenlig med yrkessykdommen hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS). IA-BA-programmet støtter et pågående prosjekt som skal utvikle kunnskap rundt dette samt en dempermekanisme som kan redusere vibrasjoner til et akseptabelt nivå. Foto: Stami/IA-programmet bygg og anlegg
Arbeidstakere som benytter verktøy med høyt vibrasjonsnivå har betydelig risiko for å pådra seg plager med hender eller fingre og sykdom forenlig med yrkessykdommen hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS). IA-BA-programmet støtter et pågående prosjekt som skal utvikle kunnskap rundt dette samt en dempermekanisme som kan redusere vibrasjoner til et akseptabelt nivå. Foto: Stami/IA-programmet bygg og anlegg

Etterlyser gode HMS-prosjekter – har 15 millioner kroner å dele ut

Firmaer og organiasjoner i bygg- og anleggsnæringen oppfordres til å søke på prosjektmidler som skal fremme god HMS.