– Det er fortsatt et stykke frem til en skadefri bygg- og anleggsnæring. Nå ønsker vi kontakt med folk som har historier om små og store HMS-tiltak som virker, sier daglige Lene Jønsson i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg.  Her deltar hun på innspillingen til Prosjekt Fareblind, som er et grunnleggende sikkerhetskurs for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass og som ble lansert under HMS-konferansen i fjor. Foto: Kirsten Lexberg

Etterlyser de gode HMS-historiene

– Har du en god HMS-historie om et tiltak som virker, vil vi gjerne høre fra deg snarest, oppfordrer daglig leder Lene Jønsson i stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfSBA).

Hun er primus motor for den årlige HMS-konferansen, som vanligvis går av stabelen på Lillestrøm hver høst. På grunn av smittevernhensyn blir årets HMS-konferanse digital, men arrangøren satser likevel på et webinar med høyt faglig innhold som skal skape stort engasjement blant deltakerne.

– Å jobbe i bygg- og anlegg er risikoutsatt, og årlig skjer det alvorlige ulykker og dødsfall. Målet er en skadefri bygge- og anleggsnæring, men det er fortsatt et stykke dit. Nå ønsker vi kontakt med folk ute i næringen som har historier om HMS-tiltak som har skapt en forbedring, sier Jønsson til Byggeindustrien.

– Hva slags historier er det du ser for deg?

– Vi er ikke på jakt etter «ulykken» – den sterke fortellingen fra en alvorlig hendelse, men om et tiltak bedriften har satt i verk og som har hatt god HMS-effekt. Det kan være et hjelpemiddel som har redusert ergonomiske belastninger, det kan være tiltak knyttet til arbeidstid eller eksempler på hvordan prosjektering kan ha betydning for sikkerheten på byggeplassen – eller noe helt annet som har gitt økt HMS-effekt, sier Jønsson.

Siden 2009 har HMS-konferansen gått av stabelen hvert år og hadde i fjor rekorddeltakelse med 500 deltakere over to dager. 2020-versjonen vil gå som en streamet heldagskonferanse 5. november.

Jønsson forteller at årets konferanse vil ha en rekke spennende foredragsholdere og bygges opp rundt tre hovedtemaer: Helseutfordringer i bygg og anlegg, rammebetingelser, samt forebygging av de seks store fareområdene. Det er mange viktige temaer som skal belyses, deriblant står sikker elementmontasje, sikre løfteoperasjoner og tiltak for sikker bruk av tunge anleggsmaskiner på programmet.

– Det at vi i år ikke kan samles ansikt til ansikt betyr ikke at vi kan la de viktige temaene vi jobber med ligge. Vi satser på å samle alle foredragsholderne på én scene og sende live derfra. Nå er vårt ønske og håp at så mange som mulig melder seg på, selv om konferansen blir i et annet format enn det vi er vant til, avslutter Jønsson.

Siden oppstartsåret har HMS-konferansen vokst til å bli en stor riksdekkende arena for hele bygg- og anleggsnæringen. Etter at Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg ble lansert på konferansen i 2018, har arbeidet i stiftelsen skutt fart.

Høsten 2019 signerte 77 aktører stiftelseserklæringen, i et forpliktende samarbeid for å bekjempe dødsulykker og alvorlige skader i BA-næringen.