– HMS er ferskvare og vi må ha oppmerksomhet på det hele tiden, sier daglig leder Lene Jønsson i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA). Denne uken ønsker hun 480 deltakere velkommen til årets HMS-konferanse på Lillestrøm 13.- og 14. november. Foto: Svanhild Blakstad

Rekordstor HMS-konferanse: Lanserer nytt e-læringsprogram for å hindre dødsulykker

Et helt nytt sikkerhetskurs som skal øke bevisstheten rundt dødsulykker får premiere under årets HMS-konferanse på Lillestrøm 13.- og 14. november.

For 11. gang går HMS-konferansen av stabelen, og i år er det nok en gang ny deltakerrekord med 480 påmeldte fra hele landet. Fra en sped begynnelse i lokal regi med 56 deltakere har konferansen vokst til å bli en stor riksdekkende møteplass for hele bygg- og anleggsnæringen.

Konferansen går over to dager og bygget opp rundt fire hovedtemaer: Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) – Et godt og sikkert arbeidsmiljø - God planlegging gir god HMS - Helseutfordringer i bygg og anlegg

Daglig leder Lene Jønsson i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) har vært primus motor for HMS-konferansen helt siden starten i 2009. Hun er svært tilfreds med at konferansen vokser år for år og har etablert seg som en viktig møteplass for å fremme en skadefri bygg- og anleggsnæring.

– Det ser ut til at vi for hvert år har greid å lage et faglig program med både bredde og dybde. Dette i kombinasjon med Samarbeid for sikkerhet-profileringen har gjort at vi når enda flere deltakere og bedrifter som vi ellers ikke pleier har hatt med tidligere, sier hun.

Prosjekt «Fareblind»

Året store nyhet på programmet er «Prosjekt Fareblind». Det er grunnleggende sikkerhetsopplæring som kan tas som e-læringskurs. Utgangspunktet er de største fareområdene på byggeplassen, som er fall fra høyde, fallende gjenstand, konflikt menneske/maskin, konstruksjonssvikt, eksplosjon og elektrisk spenning.

– Vi har tatt de livreddende reglene som er knyttet til de største fareområdene og puttet dem inn sikkerhetskurset «Fareblind». Det gjør vi på en måte som vi tror vil treffe deltakerne midt i magen, sier Jønsson.

Gjennom et e-læringskurs med film og video skal dukken «David», som er i full menneskestørrelse, utsettes for seks eksperimenter fra de aktuelle fareområdene.

– De hendelsene vi bruker i e-læringskurset er reelle hendelser som kunne vært unngått – og som viser hvor galt det kan gå. Først skal deltakerne gjøre arbeidsplassen til David usikker ved å bryte reglene – for eksempel ved å droppe fallsikring. Deretter får de i oppgave å gjøre arbeidsplassen sikker, forklarer Jønsson.

E-læringskurset vil bli presentert på HMS-konferansen av HMS-sjef Kristin Wold Jenssen i Backe Entreprenør.

– Alle de store entreprenørene er med på dette, og fondet for regionale verneombud har bidratt til finansieringen. Kurset kan derfor tilbys gratis for hele næringen, sier Jønsson – som har store forventninger til nyskapningen.

– Dette kurset er for absolutt alle, og jeg tror at det kan være med på å bidra til å heve nullnivået på sikkerhetskompetansen ute i næringen – og at vi sørger for at sikkerhetsgrunnmuren kommer opp på et høyere nivå.

– HMS er ferskvare

De siste årene har antall dødsulykker i bygg- og anleggsnæringen gått gradvis nedover, med rekordlave fire arbeidsskadedødsfall i 2018.

– Vi håper at det kan ha noe med at næringen har blitt flinkere til å samarbeide om HMS, på tvers av både kommersielle interesser og gjennom verdikjeden. Hvis det er en riktig antagelse, er det sammenfallende med den perioden da HMS-charteret ble signert i 2014. Da er det å håpe at vi gjennom Samarbeid for sikkerhet kan få enda bedre resultater, sier Jønsson.

Hun understreker at det ikke er rom for noe hvileskjær i sikkerhetsarbeidet:

– HMS er ferskvare og vi må ha oppmerksomhet på det hele tiden. Vi kan ikke tillate oss å slappe av og tenke at nå har vi blitt skikkelig gode, for da går det galt, sier hun.

I midten av september signerte 77 aktører stiftelseserklæringen for SfS BA, i et forpliktende samarbeid for å bekjempe dødsulykker og alvorlige skader i bygg- og anleggsnæringen.

– Det kommer stadig vekk nye bedrifter og aktører som ønsker å være med. Vi er helt avhengige av at de som melder seg inn som partnere er villige til å gjøre det arbeidet som skal til for at vi skal klare å levere og nå målsettingen vår om en nullvisjon, sier Jønsson.

Hun peker også på at Sfs BA jobber med å etablere en kommunikasjonsplattform hvor næringens beste praksis på HMS-feltet kan deles.

– Hva er de største utfordringene i bygg og anlegg nå?

I Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg kommer vi til å prioritere tiltak rundt de seks store fareområdene. Og så skal vi i tillegg jobbe med fire strategiske områder: Kompetanse, rammebetingelser, arbeidsoperasjoner og ledelse og kultur. Det siste er ikke minst viktig – og kanskje noe av det vanskeligste, sier hun

Ønsker flere ledere

– Hvilke forventninger har du til årets konferanse?

– Jeg håper at deltakerne vil gå ut med en stor grad av begeistring når de går derfra. HMS er et alvorlig tema, men mitt ønske er at folk skal kjenne at de har fått påfyll og inspirasjon og lært noe – og at det er verdt å komme neste år også.

Hun skulle likevel ønske seg at flere operative ledere deltar på konferansen.

– Det er utrolig mye fagfolk innen HMS og SHA på deltakerlisten, men vi ønsker oss flere fra operativ ledelse, for eksempel prosjektledere. Fra Arbeidstilsynets rapporter vet vi at disse er en viktig faktor i forhold til de ulykkene som skjer, sier Jønsson.

HMS-konferansen arrangeres av Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA). Samarbeidspartnere er Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Fellesforbundet, Statens vegvesen, Statsbygg, BNL, Arkitektbedriftene, Nye Veier, RIF, Arbeidstilsynet, Norsk Arbeidsmandsforbund, Forsvarsbygg, Bane NOR.

I 2020 går konferansen av stabelen 4.-5. november.