Oslo rådhus. Illustrasjonsfoto: Jil Yngland / NTB

Etatsdirektør hasteinnkalt til møte om Oslos milliardprosjekt - byrådsavdelingen krever TBM-svar på mandag

Byrådsavdelingen i Oslo har bedt Vann- og avsløpsetaten redegjøre for både valget av tunnelboremaskin for råvannstunnelen mellom Oslo og Holsfjorden og tilsettingsprosesser innen mandag klokka 12.00.

Ny vannforsyning Oslo

Utbyggingen Ny vannforsyning Oslo skal gi hovedstaden en ny uavhengig vannforsyning med en annen råvannskilde enn Maridalsvannet. Prosjektet skal etter planen være ferdigstilt i 2028. Det skal blant annet drives en 19,5 kilometer lang råvannstunnel fra Holsfjorden i kommunene Lier og Hole til Oslo med tunnelboremaskin (TBM). Det skal også bygges mye mer, blant annet en 11 kilometer lang rentvannstunnel, et underjordisk vannbehandlingsanlegg, driftsbygg, adkomstunneler og nye vannforsyningstunneler (stamnett).

Totalt har prosjektet en kostnadsramme på 12,5 milliarder kroner.

Samtidig må vann- og avløpsdirektør Anna Maria Aursund stille i møte med byråd Lan Marie Berg (MDG) tirsdag 1. desember.

Vann- og avløpsetaten hadde allerede i går et møte med byrådsavdelingen om saken.

Det kommer frem i et brev kommunaldirektør Inger-Anne Ravlum og seksjonssjef Andreas Thesen Tvetereaas fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel har sendt til vann- og avløpsetaten.

Bakgrunnen for hasteinnkallingen er torsdagens sak i Byggeindustrien der det kommer frem at prosjektdirektøren og kontraktslederen i Vann- og avløpsetatens milliardprosjekt Ny Vannforsyning Oslo har vunnet konkurranser med en potensiell samlet verdi på 56,5 millioner kroner.

Samtidig ble det kjent at prosjektledelsen er bygd opp av totalt 11 personer hvorav syv er innleide. Alle de innleide i ledelsen har bakgrunn fra Follobanen og Bane NOR.

Totalt anslås det at kostnaden for konsulentinnleien for de syv vil komme på 120 millioner frem til 2028, men summen kan øke ytterligere.

Vil ha TBM-svar

I brevet til Vann- og avløpsetaten skriver kommunaldirektør Inger-Anne Ravlum:

«Byrådsavdelingen ber etaten om en grundig redegjørelse for de faktiske forholdene, samt etatens vurderinger og beslutningsprosesser som ledet fram til de forholdene som omtales i artikkelen. Vi ber om at redegjørelsen omfatter, men ikke avgrenses til, følgende forhold:

  • Bakgrunn for valg av tunnelboremaskin som drivemetode i prosjektet, inkludert risikovurderinger knyttet til tilgjengeligheten av, og kostnadene knyttet til, den nødvendige ekspertise i prosjektet.
  • Prosessene rundt tilsetting av prosjektleder, inkludert etatens håndtering av mulige habilitets-/interesseutfordringer hos deltakerne i prosessen.
  • Bruken av innleide ressurser i prosjektets ledelse, herunder vurderinger av kostnader.

Det vises for øvrig til møte om saken 26.11.2020. Byrådsavdelingen imøteser en redegjørelse innen mandag 30.11.2020 kl 12. Etatsdirektøren bes også om å stille i et møte med byråden om saken tirsdag 01.12.2020».

Avviste regelbrudd

Vann- og avløpsdirektør Anna Maria Aursund skriver i en tekstmelding til Byggeindustrien fredag ettermiddag at hun ikke har en kommentar til møteinnkallingen fra byråden eller kravet om redegjørelse.

Torsdag kveld skrev hun følgende om saken i en e-post til Byggeindustrien: 

– Regelverk for offentlige anskaffelser er fulgt, og innleid personell er hentet inn via kommunens rammeavtaler eller via åpne konkurranser. Vann- og avløpsetaten har betydelig kompetanse på, og lang erfaring med, prosjektledelse og gjennomføring av større investeringsprosjekter. Prosjekt Ny vannforsyning Oslo er stort, komplekst og teknisk krevende og vil naturligvis skje med bruk av både egne høyt kompetente ansatte og eksterne ressurser med spesialkompetanse. Vi har lagt stor vekt på å innhente erfaring fra andre tilsvarende prosjekter og har sørget for å hente inn ressurser med erfaring fra slike prosjekter. Dette ser vi som avgjørende for å sikre en vellykket gjennomføring. Vi har jobbet hardt for å sette sammen et team som har bred og solid kunnskap og erfaring, både med egne ansatte og innleid personell. Dette vil bidra til at dette kritiske prosjektet for Oslo kommune vil stå ferdig til Mattilsynets frist 01.01.2028, skrev Anna Maria Aursund i en e-post til Byggeindustrien.