Byråd Lan Marie Berg ber Vann- og avløpsetaten om en grundig redegjørelse. Foto: Vidar Ruud / NTB

Byråden ber om grundig redegjørelse om ledelsen av Oslos milliardprosjekt

Leder for Venstres bystyregruppe i Oslo, Hallstein Bjercke (V), stiller spørsmål ved hvordan milliardprosjektet Ny vannforsyning Oslo ledes. Byråd Lan Marie Berg (MDG) svarer at hun har bedt om en grundig redegjørelse fra Vann- og avløpsetaten.

Ny vannforsyning Oslo

Utbyggingen Ny vannforsyning Oslo skal gi hovedstaden en ny uavhengig vannforsyning med en annen råvannskilde enn Maridalsvannet. Prosjektet skal etter planen være ferdigstilt i 2028. Det skal blant annet drives en 19,5 kilometer lang råvannstunnel fra Holsfjorden i kommunene Lier og Hole til Oslo med tunnelboremaskin (TBM). Det skal også bygges mye mer, blant annet en 11 kilometer lang rentvannstunnel, et underjordisk vannbehandlingsanlegg, driftsbygg, adkomstunneler og nye vannforsyningstunneler (stamnett).

Totalt har prosjektet en kostnadsramme på 12,5 milliarder kroner.

Torsdag kunne Byggeindustrien avdekke at prosjektdirektøren og kontraktslederen i Vann- og avløpsetatens milliardprosjekt Ny Vannforsyning Oslo har vunnet konkurranser med en potensiell samlet verdi på 56,5 millioner kroner.

Samtidig ble det kjent at prosjektledelsen er bygget opp av totalt 11 personer hvorav syv er innleide. Alle de innleide i ledelsen har bakgrunn fra Follobanen og Bane NOR.

Totalt anslås det at kostnaden for konsulentinnleien vil komme på 120 millioner frem til 2028, men summen kan øke ytterligere.

Venstre: – Ser svært alvorlig ut

Hallstein Bjercke fra Venstre reagerer på konsulentbruken i VAVs prosjekt Ny vannforsyning Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hallstein Bjercke, leder i bystyregruppen til Venstre, reagerer på det som kommer frem i Byggeindustriens artikkel.

– Denne saken ser svært alvorlig ut og reiser en rekke spørsmål knyttet til hvordan VAV gjennomfører og styrer Oslo kommunes største investeringsprosjekt noensinne. For den ansvarlige byråden, Lan Marie Berg, er saken ekstra alvorlig. For et år siden ble det avdekket at en av hennes andre etater, Energigjenvinningsetaten, hadde gjennomført flere ulovlige ansettelser og anskaffelser. Hvis dette nå gjentar seg i VAV, fremstår det jo som om byråd Berg ikke er i stand til å styre egne etater overhode, skriver Hallstein Bjercke (V) i kommentar til Byggeindustrien.

– Jeg merker meg også at direktøren i VAV sier at etaten ikke er rigget for å håndtere et såpass stort og komplekst prosjekt bare med egne ansatte. Dette rimer ikke med hva byråden orienterte bystyret om i et notat i 2019, forsetter Bjercke.

I svaret Venstre-politikeren viser til skriver byråden:

«Vann- og avløpsetaten og Fornebubanen har som byggherrer ansvaret for den løpende oppfølgingen av disse to prosjektene. Begge disse etatene besitter betydelig kompetanse innen prosjektledelse og gjennomføring av større investeringsprosjekter. I tillegg vil det være løpende oppfølging av disse to prosjektene fra byrådsavdelingens side gjennom rapportering, statusmøter mv».

– Byråden forsikret altså bystyret om at VAV var rigget for å håndtere dette prosjektet, mens de nå bruker over 100 millioner på at konsulenter skal styre det for dem, sier Bjercke.

Byråden har bedt VAV om grundig redegjørelse

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), har fått oversendt kritikken fra Hallstein Bjercke.

I en e-post til Byggeindustrien skriver hun:

– Nå må vi først få klarhet i hva som er skjedd i de prosessene som beskrives i artikkelen på bygg.no. Jeg har bedt Vann- og avløpsetaten om en grundig redegjørelse for de faktiske forholdene i saken, og de vurderinger og beslutningsprosesser som ligger til grunn for organisering og bemanning i prosjektet.

VAV-direktør: Avgjørende med erfaring fra tilsvarende prosjekter

- Prosjekt Ny vannforsyning Oslo er stort, komplekst og teknisk krevende og vil naturligvis skje med bruk av både egne høyt kompetente ansatte og eksterne ressurser med spesialkompetanse, sier vann- og avløpsdirektør Anna Maria Aursund. Foto: VAV

Vann- og avløpsdirektør i Oslo kommune, Anna Maria Aursund, understreker ovenfor Byggeindustrien at regelverk for offentlige anskaffelser er fulgt, og at innleid personell er hentet inn via kommunens rammeavtaler eller via åpne konkurranser.

– Vann- og avløpsetaten har betydelig kompetanse på, og lang erfaring med, prosjektledelse og gjennomføring av større investeringsprosjekter. Prosjekt Ny vannforsyning Oslo er stort, komplekst og teknisk krevende og vil naturligvis skje med bruk av både egne høyt kompetente ansatte og eksterne ressurser med spesialkompetanse. Vi har lagt stor vekt på å innhente erfaring fra andre tilsvarende prosjekter og har sørget for å hente inn ressurser med erfaring fra slike prosjekter. Dette ser vi som avgjørende for å sikre en vellykket gjennomføring. Vi har jobbet hardt for å sette sammen et team som har bred og solid kunnskap og erfaring, både med egne ansatte og innleid personell. Dette vil bidra til at dette kritiske prosjektet for Oslo kommune vil stå ferdig til Mattilsynets frist 01.01.2028, skriver Aursund i en e-post til Byggeindustrien.