Situasjonen synes verst i hovedstaden, der grenseverdiene for nitrogendioksid har vært overskredet sammenhengende siden 2008 og fram til i dag.

ESA: – Farlig høy forurensing i mange norske byer

Store deler av Østlandet, spesielt Oslo, Vestlandet og Midt-Norge har farlig høye nivåer av lokal luftforurensning, advarer EFTAs overvåkingsorgan, ESA.

Konklusjonen kommer etter systematiske målinger hvert år siden 2008. Luftkvaliteten i mange norske byer er for dårlig, og i mange tilfeller mangler handlingsplaner for å møte problemet. ESA varsler nå norske myndigheter om at verdiene av svevestøv (PM10), nitrogendioksid (NO2) and svoveldioksid (SO2) er så høye at det innebærer brudd på EØS-reglene om luftkvalitet.

Situasjonen synes verst i hovedstaden, der grenseverdiene for nitrogendioksid har vært overskredet sammenhengende siden 2008 og fram til i dag. Nå slår ESA fast at tross tiltakene som er satt inn vil ikke forurensningsnivået i Oslo være nede på et akseptabelt nivå før tidligst i 2025.

Hovedkilden er biltrafikk.

Den samme problematikken som ESA ser i Oslo gjør seg også gjeldende i Asker, Bærum, Lørenskog, Skedsmo, Oppegård, Ski, Lier og Drammen, ifølge uttalelsen ESA sendte norske myndigheter onsdag.

Samtidig får Bergen utsatt frist for å redusere NO2-forurensningen til 1. januar. Grenseverdiene her ble brutt i 2008, 2010 og 2012.

Det er også målt tidvis farlig høy luftforurensning på deler av Sørlandet, Vestlandet og Midt-Norge uten at myndighetene har laget handlingsplaner som fyller EØS-kravene. Troms og Finnmark sliter med SO2-forurensing, som utelukkende stammer fra russisk industri.